Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรบัสมัคร รับตรง65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565

 

*ไม่เข้าร่วมระบบTCAS

 

กำหนดการรับสมัคร เป็นทางการแล้ว

รอบที่1 Portfolio 

สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2564

หรือ

สมัครผ่านระบบ online :วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2564

หรือ

สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย : วันที่ 21 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 20 ธันวาคม 2564

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ พยาบาลศาสตรบัณฑิต)

*ช่วง 09.00-11.00 น. สอบข้อเขียน และ ช่วง 13.00-16.00 สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 (หลักสูตรอื่น)

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายงานตัว : วันที่ 8 มกราคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

*รายละเอียดด้านล่างเป็นรายละเอียดอย่างไม่เป็นทางการ โดยพี่นัทได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ทางเว็บไซต์อื่นนำข้อความนี้ไปลง เพื่อป้องกันการสับสน

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นาฏศิลป์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีไทย,ดนตรีตะวันตก) ศิลปศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การปฐมวัย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ศิลปะดิจิทัล ดนตรี การพัฒนาสังคม ศิลปะและการออกแบบ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สถิติประยุกต์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา การบัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

*รายละเอียดของเกรดเฉลี่ย อย่างไม่เป็นทางการอาาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

กว่า 3 พันที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน

 

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรและครุศาสตรบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนความถนัดทั่วไปและวิชาการ

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร <<รอประกาศอย่างเป็นทางการ>>

ใบสมัคร  <<รอประกาศ>>

แบบฟอร์ม Portfolio <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *