Breaking News

รับตรง60 รอบที่1โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2560

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87
รับตรง60 รอบที่1โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2560

เส้นทางพิชิตฝัน
?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 18 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2559
?ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร :วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2559
?ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 12 -22 ธันวาคม 2559
?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 17 มกราคม 2560
?สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 21 -22 มกราคม 2560
?ประกาศผล :วันที่ 31 มกราคม 2560

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter   

คลิกติดตามข่าวทาง google+

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ
?คณะพยาบาลศาสตร์ GPAX GAT PAT2
?คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) องค์ประกอบแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน
?คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)ใช้GPAX GAT PAT1 PAT2
?คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) GPAX GAT PAT1
?คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) GPAX GAT
?คณะวิทยาศาสตร์  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) GPAX PAT1 PAT2
?คณะวิทยาการสารสนเทศ  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
?คณะวิศวกรรมศาสตร์   (ภาคปกติ ภาษาไทยและภาคปกติ ภาษาอังกฤษ) GPAX GAT PAT1PAT2 PAT3
?คณะสาธารณสุขศาสตร์  (ภาคปกติ) GPAX GAT PAT2
?คณะศิลปกรรมศาสตร์  (ภาคปกติ)  GPAX GAT PAT6
?คณะดนตรีและการแสดง  (ภาคปกติ) GPAX GAT PAT6
?คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ (ภาคปกติหลักสูตร4 หรือ 5 ปี หรือหลักสูตร 2 ปริญญา และภาคพิเศษ 4 ปี) องค์ประกอบแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน
?คณะโลจิสติกส์  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  องค์ประกอบแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน
?วิทยาลัยนานาชาติ องค์ประกอบแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน
?คณะสหเวชศาสตร์ GPAX GAT PAT2
?คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) องค์ประกอบแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน
?คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) GPAX GAT PAT1 PAT2
?คณะอัญมณี(วิทยาเขตจันทบุรี)องค์ประกอบแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน
?คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) องค์ประกอบแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน
?คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)  GPAX GAT PAT1 PAT2
?โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว) องค์ประกอบแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน
*ที่ไม่ได้บอกภาคปกติและภาคพิเศษ แปลว่าเปิดแต่ภาคปกตินะครับ

2.จำนวนรับทั้งหมด
?1,326 ภาคปกติ + 172 ภาคพิเศษ =1,499 ที่นั่ง

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร
?กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในโรงเรียนภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุร
?มีคะแนน GAT และ/หรือPAT และGPAX ตามที่คณะและสาขาระบุไว้
?แผนการเรียนและเกณฑ์ขั้นต่ำตามคณะและสาขาระบุไว้

4.เกณฑ์การคัดเลือก
?GPAX ร้อยละ 10-20
?คะแนนสอบGATและ/หรือPAT ตามที่คณะและสาขาระบุไว้ ร้อยละ 80-90
?สอบสัมภาษณ์

5.ค่า่สมัครสอบ
?500 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ธนชาติและที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

6.เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง
เปรียบเทียบจำนวนรับ
?ภาคปกติ ปี 2559 จำนวนรับ 2,427 ที่นั่ง ปี 2560 1,326 ที่นั่ง ลดลงกว่า 40 %
?ภาคพิเศษปี 2559 จำนวนรับ  497  ที่นั่ง ปี 2560  172 ที่นั่ง  ลดลงกว่า 60 %
สรุป ปี 2559 จำนวนรับ 2,924 ที่นั่ง ปี 2560 จำนวนรับ 1,499 ที่นั่ง ลดลงกว่า45 %

?ในระเบียบการรับสมัคร บอกค่าเทอมและอาชีพในสาขานั้นๆให้แล้วนะครับ

ข้อระวังของการสมัคร
1.ในแต่ละสาขาจะระบุคุณสมบัติเบื้องต้นให้อ่านให้ละเอียดมากๆนะครับ
2.เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำและแผนการเรียนทึ่ระบุไว้ในหลายสาขา
3.ระยะเวลาการสมัคร
4.เมื่อน้องรายงานตัวแล้วจะไม่สามารถสมัครสอบเข้ารับตรงมหาวิทยาลัยบรูพาได้ตามเงื่อนไขของคณะและสามารถลาออกได้ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
5.รับตรงนี้ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่น
6.ค่าเทอม ในระเบียบการรับสมัคร บอกค่าเทอมให้แล้วนะครับ
7.คณะพยาบาลศาสตร์และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดเฉพาะรับตรงรอบที่1ภาคตะวันออก 12 จังหวัด เท่านั้น

7.ขั้นตอนการสมัคร
1.อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ  คลิกอ่านที่นี้
2.กรอบข้อมูลตามให้ถูกต้องและครบถ้วน (ระบบยังไม่เปิด) คลิกที่นี้
3.เลือกคณะและสาขาได้ไม่เกิน อันดับ 1-3 ภาคปกติ อันดับ 4 ภาคพิเศษ
4.ถ้าจะสมัครผิดสามารถสมัครใหม่ได้
5.ชำระเงิน กรณีถ้าน้องสมัครใหม่แล้วจ่ายเงินขอเดิมไปแล้ว ระบบจะยึดการชำระเงินค่าล่าสุด
*อย่าลืมเช็คสถานะการสมัครหลังชำระเงิน 5วัน
5.กรณีจะอยากแก้ไขในใบสมัคร ดาวน์แบบฟอร์ม คลิกที่นี้
6.จดจำวันเวลาให้ดีแล้วตั้งใจสอบนะครับ สู้ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
?ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี้
?เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี้
?เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบรูพา คลิกที่นี้

 

———————————————————————————————
คลิกช่องทางการติดต่อ
มือถือพี่นัทเข้าศูนย์ทางไลน์@อาจจะไม่ได้ตอบอย่าโกรธนะครับ
 คุยทางfacebookจะตอบได้รวดเร็วกว่านะครับ

รับตรง60 โควตาแหล่งฝึก ห
รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

รวมรับตรงทั่วประเทศ  คลิกที่นี้

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0