Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง61 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     คุณสมบัติของผู้สมัคร ⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นป …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด 25 ที่นั่ง 3.คุณสมบัติของผู้สม …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการส …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด 507 ที่นั่ง 3.คุณสมบัติ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาข …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง60 รอบที่2 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเอ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 Direct Admission คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

รับตรง60 Direct Admission คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา2560

  รับตรง60 นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากข …

อ่านต่อ »

ทุนโครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60

ทุนโครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60 เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2560 ⇒ชำระเงิน :ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ⇒ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและการชำระเ …

อ่านต่อ »