Breaking News
Home / รูปแบบการรับ / TCAS รอบที่5 รับตรงอิสระ / รับตรงTCAS62 รอบที่5 รอบอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับตรงTCAS62 รอบที่5 รอบอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรงTCAS62 รอบที่5 รอบอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62)
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX)
3. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร (ถ้ามี)
—-
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4 ปี

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  2 ปีหลักสูตรต่อเนื่อง

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี

⇒หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  4 ปี

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,593 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะหรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX  50-100 %

และ/หรือ

GAT-PAT

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร    <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    <<คลิกสมัครทีนี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *