Breaking News

รับตรง62 รอบที่6 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2562

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง62 รอบที่6 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2562

 

 

กำหนดการรับสมัคร 

สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ตั้งแต่วันนี้ – 27 มิถุนายน 2562

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า
(ยกเว้นคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
2) มีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ 

2. ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (สำหรับต่างชาติ) คลิกที่นี่

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็นผู้สมัครชาวต่างประเทศเท่านั้น

คณะและสาขาที่เปิดรับ
*สอบสัมภาษณ์ 100 %

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1) 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก  ดังต่อไปนี้
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระแก้ว
และสระบุรี  หรือ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)
คณะและสาขาที่เปิดรับ
*สอบสัมภาษณ์ 100 %
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1) 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับภาคปกติ)
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
หรือระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) 
หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) 

5. ระเบียบการรับสมัครสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 6) คลิกที่นี่

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2) มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป (โดยต้องมีใบรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน)

*เฉพาะข้อ 5หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 กรกฏาคม 2562

6. ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4) คลิกที่นี่

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1) 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

7. ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1) 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
3) ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1-5 และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4) ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยอิงเกณฑ์จาก กสพท. ประกอบด้วย คะแนน O-NET
 คะแนนวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ กสพท.

8. ระเบียบการรับสมัครรับตรง คณะศึกษาศาสตร์ คลิกที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า
2) มีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร รอบที่6 มหาวิทยาลัยบูรพา   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษ มหาวิทยาลัยบูรพา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *