Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ ปี2560

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 

เส้นทางพิชิตฝัน

⇒สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 – 22 กันยายน 2560
⇒ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วันที่27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560
⇒สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
⇒ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
⇒ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย วันที่ 21 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560
⇒ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) : วันที่ 6 ธันวาคม 2560
⇒ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง  : วันที่ 19 มกราคม 2561
⇒ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

1.คุณสมบัติและจำนวนรับ

กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒บุคคลภายนอกเพศชาย
⇒ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

⇒อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์) ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง
⇒ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

⇒ผู้ชายอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ผู้หญิงอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

 

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
⇒บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง
⇒ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
⇒ผู้ชายอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ผู้หญิงอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

 

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง
⇒ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

⇒ผู้ชายอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ผู้หญิงอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

 

ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง
⇒ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
⇒ผู้ชายอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ผู้หญิงอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

 

 

ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
⇒บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง
⇒ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

⇒ผู้ชายอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร  ผู้หญิงอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒บุคคลภายนอกเพศชาย
⇒ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

⇒ผู้ชายอายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

 

2.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียนตามที่ตำแหน่งได้ระบุไว้

⇒ทดสอบปฏิบัติตามที่ตำแหน่งได้ระบุไว้

*ตำแหน่งไหนสอบอะไรบ้างอยูใ่นส่วนระเบียบการรับสมัครแล้ว

 

3.สรุปตำแหน่งที่เปิดรับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร    คลิกที่นี้

เว็บไซต์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คลิกที่นี้

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0