Breaking News

รับตรงพร้อมทุน61 โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 

เส้นทางพิชิตฝัน

เปิดรับสมัคร : วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560

ประกาศผล : วันที่ 8 ธันวาคม 2560

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะนิติศาสตร์
⇒คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
⇒คณะรัฐศาสตร์
⇒คณะเศรษฐศาสตร์
⇒คณะสังคมสงเคราะห์ฯ
⇒ คณะศิลปศาสตร์
⇒คณะวารสารศาสตร์ฯ
⇒คณะสังคมวิทยาฯ
⇒คณะวิทยาศาสตร์ฯ
⇒คณะวิศวกรรมฯ
⇒คณะสหเวชศาสตร์
⇒คณะพยาบาลศาสตร์
⇒คณะศิลปกรรมฯ
⇒คณะสาธารณสุขฯ
⇒วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลําปาง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

9 ทุน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องมีฐานะยากจน โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ในชั้น ม. 4 – ม.6(ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต้องมีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน โดยมีชื่อปรากฎใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่ดําเนินการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) ตามที่ มธ. กําหนดในประกาศการรับสมัคร
4. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา ตามที่ มธ. กําหนดในประกาศการรับสมัคร

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

GPAX

คุณสมบัติ

แฟ้มสะสมงาน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

comingsoon

 

6.ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

7.ขั้นตอนการสมัคร

1. ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการ จากโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
3. ผู้สมัครต้องสมัครที่โรงเรียนต้นสังกัดเท่านั้น
4. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกและรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน
5. โรงเรียนดําเนินการสมัครให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
6. โรงเรียนรวบรวมเอกสารของผู้สมัครพร้อมรับรองคุณสมบัติส่งให้มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
• ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
• แฟ้มสะสมงาน Portfolio
7. ผู้สมัครต้องผ่านการพิจารณาความด้อยโอกาสทางการศึกษาจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่สถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวผู้สมัครโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจะดําเนินการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปกปิด หรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิการเข้าศึกษา

 

8.เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   คลิกที่นี้

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คลิกที่นี้

———————————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0