Breaking News

โค้งสุดท้าย.. Dek64 ห้ามพลาด!!

โค้งสุดท้าย.. Dek64 ห้ามพลาด!!

รวมหลักสูตร ป.ตรี DPU สร้างมืออาชีพครบทุกศาสตร์แห่งอนาคต 

โค้งสุดท้าย!! แล้วสำหรับน้องๆ #Dek64 ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ต่อป.ตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับ Dek64 เลือกเรียนได้ทุกคณะทุกสาขา กับ 5 วิทยาลัย 6 คณะที่พร้อมจะสร้างให้ทุกคนเป็นมืออาชีพในศาสตร์ที่เรียน เรียนครบทุกทักษะที่ตลาดงานต้องการ    

สมัครวันนี้!! รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท รับ iPad + Apple Pencil หรือ Laptop 

  • จบสายไหนมาก็เรียนได้
  • กู้ กยศ.ได้
  • แบ่งชำระค่าเทอมได้

สมัครออนไลน์ได้ที่  https://bit.ly/3eHaG2z
สมัครด้วยตัวเองวันจันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

โทร.02-954-7300 ต่อ 111 , 082-442-7290

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA 

        CIBA วิทยาลัยที่รวมศาสตร์ด้านธุรกิจไว้ในที่เดียว ได้แก่ บริหารธุรกิจ บัญชี และเทคโนโลยี เปิดสอนรวม 9 สาขา ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การตลาดยุคดิจิทัล การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน  วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมธุรกิจ การบัญชี และระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล  

        หลักสูตรที่ทำให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่ยุค Digital Transformation หาความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัยตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลเรียนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เรียนทันสมัย สร้างทักษะความสามารถจากการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาเป็นตัวจริงของวงการธุรกิจยุคดิจิทัล ที่มีทักษะรอบด้าน ตอบโจทย์เทรนด์อาชีพในอนาคต 

         นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ผ่านวิชา capstone project รวมทั้งได้เรียนรู้กับนักธุรกิจสมัยใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ยังมีความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับภาคเอกชนขนาดใหญ่ ลักษณะ Work Integreted Learning เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาโปรเจคจริงร่วมกัน  

เน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สะท้อนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น Co-working space หรือ Makerspace ที่มีลักษณะ open classroom ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือสร้างธุรกิจสมัยใหม่ ทำให้เกิดจินตนาการนำไปสู่นวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างสรรค์ นักศึกษาสามารถนำความสำเร็จที่เกิดจากการเรียนไปต่อยอดธุรกิจตนเอง หรือ นำไปปรับใช้พัฒนากระบวนการทางธุรกิจแนวดิจิทัลในหน่วยงานหรือองค์กรได้ 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE       

        วิทยาลัยที่สร้างบุคลากรมืออาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล เปิดสอน 4 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (MLE) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (ITDS) 

        หลักสูตรสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสามารถเรียนรู้ได้เองต่อเนื่อง ทุกหลักสูตรยังส่งเสริมแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อผลักดันประเทศสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคง

        เปิดกว้างไม่ว่าจะจบสายไหนมา ก็เรียนได้ ซึ่งไม่ต้องจบสายวิทย์ก็เรียนได้ เพราะที่นี่มีการปรับพื้นฐานวิชาเรียนให้ตั้งแต่ปี 1 ด้วยความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจมาเรียนรู้ระหว่างเรียน ไม่ต้องรอให้เรียนจบ นักศึกษาก็เจอกับบรรยากาศการทำงานจริงได้ เรียนจริงปฏิบัติได้จริง 

         นักศึกษามีการทำโครงงานอย่างต่อเนื่อง และมีโครงงาน Senior Project ที่จะเป็นผลงานชิ้นสำคัญก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาที่จบไปจะมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการแก้ปัญหา เตรียมพร้อมสู่การทำงานที่แท้จริง

         ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานเข้าประกวด แข่งขัน เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์และสร้างความมั่นใจ โดยที่ผ่านมานักศึกษาจาก CITE สามารถคว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องทุกปี

 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM 

        วิทยาลัยแรกในไทยที่เปิดหลักสูตรความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดี ให้ความรู้ด้าน Wellness การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิทยาการศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร เปิดสอน 3 สาขาอนาคตไกล ได้แก่ บูรณาการสุขภาพและความงาม การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และ การแพทย์แผนไทย 

        สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ กับการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงามแบบองค์รวม เรียนรู้เทรนด์และตลาดธุรกิจสุขภาพ ความงาม ได้เรียนจริง ลงมือสร้างผลิตภัณฑ์จริงในห้องเเลปครบครันและทันสมัย พร้อมปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ 

        นอกจากนี้ยังเปิดกว้างให้โอกาสนักเรียนที่จบสายไหนมาก็เรียนได้ ไม่ต้องจบสายวิทย์ก็สามารถเรียนได้ เพราะที่นี่มีการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มความพร้อมสำหรับน้อง ม.6 ทุกแผนการเรียนให้ตั้งแต่ปีที่ 1 

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT 

           CADT เปิดสอน 2 สาขา คือ ธุรกิจการบิน และ การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน (หลักสูตรสองภาษา) ด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพราะที่ CADT มีห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องบินจริง (เครื่องบิน Airbusc300-600)พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยที่สุดอย่าง DPU Flight simulator เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง  Boeing 737-800NG และ Cessna 172-G1000 ฝึกบินโดยนักบินมืออาชีพ เครื่องบินพาณิชย์ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างและประมวลผลจำลองการบินใหม่ล่าสุด และยังมีเครือข่ายองค์กรภายนอกที่พร้อมส่งให้นักศึกษาไปฝึกงานกับองค์กรชั้นนำด้านการบิน 

           สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน หลักสูตร 2 ภาษา เน้นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับคนที่ทำงานในสายงานด้านการบิน เช่น flight operation เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน ซึ่งหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของไทย ที่เน้นสอนทางด้านอำนวยการบินเฉพาะ ซึ่งต่างจากที่อื่นที่สอนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ และที่นี่จะเน้นเรื่องอำนวยการบิน เมื่อเรียนจบไปสามารถสอบ ใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน หรือต่อยอดเพื่อไปเป็นนักบินพาณิชย์ได้ 

 

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ANT 

           สถาบันที่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบ เพื่อประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเกม แอนิเมชั่น และดิจิทัลมีเดีย เปิดสอนสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม มี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม และวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์  ด้วยวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

           สาขาการออกแบบและการพัฒนาเกม  เรียนรู้การพัฒนาเกมอย่างสร้างสรรค์ ออกแบบ Character ตัวละคร และเทคโนโลยี AR/VR ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการจัดการธุรกิจ eSport 

           สาขาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้การออกแบบดิจิทัลมีเดีย สร้าง UX/UI เทคโนโลยี AR/VR แอนิเมชัน 2 มิติ 3 มิติ สําหรับงาน Visual Effects ภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ซึ่งเน้นสร้างชิ้นงานและสามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริง ห้องเรียนปฏิบัติการครบครันและทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ e-sports สำหรับซ้อมแข่งขัน ให้นักศึกษาและสมาชิกในชมรมได้ฝึกฝนทักษะ พร้อมสู่สนามแข่งจริง และห้อง Studio ฝึกเป็น Caster นักศึกษยังได้ฝึกแคสเกม รวมทั้ง ฉาก Green Screen ฝึกสร้าง Visual Effects สอนโดยอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเกม การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ

           นักศึกษาทำงานอย่างมืออาชีพตั้งแต่เรียนอยู่ ได้พัฒนา AR/VR ให้กับองค์กรภายนอก ทั้งยังได้ร่วมพัฒนา Digital Product (AR/VR) ให้กับองค์กรภายนอก ได้เรียนรู้และนําไปใช้จริงตั้งแต่ปี 1

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

            รัฐประศาสนศาสตร์ที่ DPU เรียนการบริหารงานของภาครัฐ ระบบการบริหารราชการไทย การบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงินและการคลัง การบริหารท้องถิ่น และการบริหารแนวใหม่  เรียนรู้เกี่ยวกับภาครัฐดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้งนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ยังมีการบริการวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำจำนวนมากที่นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม เพื่อเพิ่มประสบการณ์พร้อมๆ กับคณาจารย์ระหว่างที่เรียน ได้ฝึกงาน และทำโครงงาน เรียนรู้จริงในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาได้จริง รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

           ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้ง ศึกษาดูงาน ฝึกงาน ได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และ เอกชน จะช่วยเสริมให้นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านโครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้ยังเสริมเนื้อหาบทบาทของรัฐบาลสมัยใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

 

คณะนิเทศศาสตร์

          เรียนศาสตร์การสื่อสาร วิธีการเล่าเรื่อง การนำเสนอ ลักษณะการส่งสาร และการทำสื่อในด้านต่างๆ ผลิตนักสื่อสารยุคใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในอนาคต เปิดสอน 4 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FD) การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) การสื่อสารการแสดงดิจิทัล (PlayC) และสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (DigiM)

          เข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริงด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัยมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง “นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์” ที่เรียนกับอาจารย์ตัวจริงในวงการวิชาชีพ พร้อมผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวจริงนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล

           สร้างทักษะรอบด้านในการสื่อสาร ให้ทันกับโลกยุคใหม่ เพื่องานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของโลกแห่งอนาคต เรียนรู้ในกระบวนการทำสื่อ เข้าใจธุรกิจสื่อ พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการ เพื่อจะพัฒนาตนเองให้สามารถเป็นผู้มีบทบาทด้านการสื่อสารของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น  ผู้ผลิตสื่อ  พิธีกร นักแสดง นักเขียน  ตัดต่อ ถ่ายภาพ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ออนไลน์ ไลน์ ยูทูป และสื่อใหม่ หรือผู้ผลิตภาพยนตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

        หลักสูตรที่เรียนพื้นฐานการออกแบบอย่างครอบคลุม สร้างนักออกแบบมืออาชีพที่สามารถคิดโจทย์และต่อยอดไอเดียอย่างสร้างสรรค์ และโดดเด่นในเรื่องธุรกิจ เปิดสอนสาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่ คอมพิวเตอร์กราฟิก  การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน และการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น สร้างความเชี่ยวชาญศาสตร์การออกแบบ ผนวกรวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ ทั้งยังมีชิ้นงานสร้างแบรนด์ของตัวเองต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ สร้างรายได้ระหว่างเรียนสร้างนักออกแบบมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถทํางานมีรายได้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา

  • การออกแบบกราฟิก Graphic Design เรียนรู้การออกแบบเพื่อนํา ไปใช้ในสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อดิจิทัล รวมทั้งเรียนรู้การสร้างแบรนด์ ทํา Content เพื่อเป็นนักออกแบบที่เข้าใจธุรกิจ
  • การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน เรียนรู้การออกแบบภายในตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการออกแบบ Environment ที่คํานึงถึงแนวคิด Green Design เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เรียนรู้การออกแบบแฟชั่นควบคู่กับความรู้ธุรกิจ ทดลองสร้างแบรนด์ของตัวเอง รู้ลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เรื่องแฟชั่นแบบครบทุกขั้นตอน

คณะศิลปศาสตร์

       หลักสูตรที่สร้างความเชี่ยวชาญด้านภาษา เรียนรู้คู่กับธุรกิจ เปิดสอน 3 สาขา สร้างสกิลภาษาระดับมืออาชีพ ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

       ฝึกฝนทักษะภาษาพื้นฐานให้แม่นยำ ทั้ง การฟัง อ่าน พูด และเขียน  เรียนภาษาผ่านโปรแกรมออนไลน์ เรียนรู้ภาษาในแวดวงธุรกิจ เจาะลึกไปถึงการใช้ภาษาแต่ละสาขาอาชีพ เช่น งานโรงแรม งานด้านการท่องเที่ยว งานด้านการบิน เลขา งานสำนักงาน งานลูกค้าสัมพันธ์ และงานด้านการตลาด เรียนรู้หลากหลายและรอบด้าน ทั้งในห้องเรียนและสถานที่จริง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำภาษาที่เรียนไปใช้งานได้จริง 

      เหนือกว่าใครเพราะที่นี่มีสถาบันขงจื่อ DPU ที่ให้ทุนเรียนต่อระยะสั้นและระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน พร้อมทั้งมีมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือโครงการ 2 + 2 และ 3+ 1 โดยส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยเทียนจินนอร์มอล ของประเทศจีน พร้อมทั้งได้ฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศและนานาชาติที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการทำธุรกิจ จึงมีโอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษา 100%

 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

        คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนครบทั้ง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่คณะกรรมการตุลาการรับรองให้สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา/อัยการผู้ช่วย สนามจิ๋วได้

        หลักสูตรทันสมัยสร้างให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ทั้งกฎหมายธุรกรรมออนไลน์ กฎหมายธุรกิจดิจิทัล และกฎหมายแฟรนไชส์ ได้รู้ลึก รู้จริง กับ 3 กลุ่มวิชาเลือก ให้ได้เลือกตามความชอบและความถนัด ได้แก่ 

  1. กลุ่มวิชาเลือกกฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
  2. กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
  3. กลุ่มวิชาเลือกนักกฎหมายภาครัฐ

        ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเพียงอย่างเดียว บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้การเรียนการสอนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น มีทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่ถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมได้ฝึกงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริง บัณฑิตที่จบออกไปสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถไปสอบต่อยอดเป็นทนาย อัยการ และผู้พิพากษา รวมถึงประกอบอาชีพนักกฎหมาย ซึ่งเป็นสายอาชีพที่ไม่ตกงาน เป็นที่ต้องการของตลาด และทุกๆองค์กร 

       

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นที่แรกที่สอนด้านการท่องเที่ยวบวกความรู้ ด้าน Wellness และธุรกิจอาหาร การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม เรียนสนุก เน้นลงภาคสนาม ต่อยอดความรู้ นําประสบการณ์ไปใช้ได้จริง เปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ การโรงแรมและธุรกิจอาหาร และ การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ ด้วยหลักสูตรได้ปรับให้ทันสมัยตอบโจทย์เทรนด์โลกรองรับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจอาหารแห่งอนาคต เน้นด้าน Wellness การจัดการธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม และ AEC+China ทั้งยังบูรณาการความรู้ศาสตร์การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผนวกกับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบรอบด้าน บูรณาการความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ 

      มีโรงแรม DPU PLACE ภายในมหาวิทยาลัยนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง พร้อมห้องครัว และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนที่่ทันสมัยที่สุด นักศึกษาได้ลงภาคสนามตั้งแต่ปี 1 สัมผัสประสบการณ์จริงในโรงแรมและสถานประกอบการชั้นนํา มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เสริมความแกร่งด้านทักษะภาษา นักศึกษาจะได้เรียนภาษาที่ 3 ได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สําคัญ คือ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เพื่อโอกาสที่มาก กว่าในอนาคต

      เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากโรงแรมชั้นนํา เสริมความแกร่งของหลักสูตรด้วยเครือข่ายดีเป็นพันธมิตรกับองค์กรชั้นนําทั้งในและต่างประเทศทำให้นักศึกษามีโอกาสเลือกที่ฝึกงานมากกว่า 200 แห่ง

     ให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในยุคใหม่ที่ สามารถบูรณาการกับศาสตร์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบรอบด้าน เสริมให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมืออาชีพ

About DPU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0