Breaking News

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564

      ด้วยรัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนรัฐบาลโมร็อคโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัตรทางไปรษณีย์ : ตั้งแต่ – 10 สิงหาคม 25563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 สิงหาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ประกาศผล : วันที่ 17 สิงหาคม 2563

 

******************************************************

คลิกค้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ <<คลิกหาที่นี่>>

******************************************************

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. ระดับปริญญาตรี

1) ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2562 หรือ 2563 และมีผลการเรียนในระดับดี และดีมาก
2) มีอายุระหว่าง 19 – 23 ปี
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละสาขาวิชา/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.amci.ma

 

2. ระดับปริญญาโท

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด

 

3. ระดับปริญญาเอก

1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามสาขาที่กำหนด
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma

เงื่อนไขและรายละเอียดทุน

1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส ในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่สถาบันภาษา ณ กรุงราบัต
3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์ (ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ)
ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อเดือน

ทั้งนี้ ในปีใดที่สอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาต่อไป

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสั่งพิมพ์ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายสีขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 4 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
7. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สามารถใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบการยื่นเอกสารแทนได้)
8. สำเนาใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งรับรองว่ามีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาดอื่นๆ รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
9. กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
2) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
3) สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีที่แปลเป็นภาษาอาหรับจะต้องได้รับการรับรองคำแปลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และคำแปลภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยให้การรับรองในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งไปยังแหล่งทุนตามกำหนด กรณีผู้สมัครจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ แหล่งทุนจะไม่รับพิจารณา และปฏิเสธการให้ทุน การพิจารณาให้ทุนในขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแหล่งทุน และมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกไปศึกษาต่อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและใบสมัคร      <<คลิกโหลดที่นี่>>

เว็บไซต์ประกาศทุนรัฐบาล โมร็อคโก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *