Breaking News

ทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี-เอก พระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564

มาแล้วจ้า ทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี-เอก พระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564 ปีนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบให้น้อง

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี-เอก พระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร รอบที่1 : วันที่ 15-30 เมษายน 2564

เปิดรับสมัคร รอบที่2 : วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564

เปิดรับสมัคร รอบที่3 : วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564

 

 

1.คุณสมบัติ

ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตาม กสศ กำหนด อายุไม่เกิน 25 ปี

⇒เป็นผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ปีการศึกษา2563 หรือ สำเร็จระดับปวช ไม่เกิน 3 ปี

⇒ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนไม่เกินร้อยละ 20

⇒กรณีผู้สำเร็จการศึกษามาแล้ว ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4ปี

⇒คุณสมบัติอื่น ตามโครงการระบุไว้

 

ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตาม กสศ กำหนด อายุไม่เกิน 25 ปี

⇒เป็นผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส ปีการศึกษา2563 หรือ สำเร็จระดับปวส ไม่เกิน 3 ปี

⇒ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนไม่เกินร้อยละ 20

⇒กรณีผู้สำเร็จการศึกษามาแล้ว ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4ปี

⇒คุณสมบัติอื่น ตามโครงการระบุไว้

 

สรุปคุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)
 2. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน
  • กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับปวส.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30
  • กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ สถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้
  • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
  • สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 6. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

 

2.รายละเอียดของทุน

*น้องได้ทุนเรียนต่อปริญญาตรีแล้ว ต้องการรับทุนเรียนต่อปริญญาโท ต้องได้เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00  และเมื่อต้องการขอทุนเรียนต่อ ปริญญาเอก ต้องได้เกรดเฉลี่ย ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

 

ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน

 • แบบสมัคร ก สำหรับผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก
 • แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช. /ปวส./อนุปริญญา
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564 คลิก

นักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอรับทุนและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ทุนพระกนิษฐา.com/register

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *