Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมรับตรง61 6โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกรอบ)

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เส้นทางการสอบเข้า   รอบที่ 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร   เ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 2 กรกฏาคม 2560 ที่งานบริการการ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้อง …

อ่านต่อ »

รับตรง60 2 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วั …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560

รับตรง60 ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาค …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการผลิตครูดี 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รับตรง60 โครงการผลิตครูดี 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 20 มีนาคม- 21 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดวิชาชีพครู : วันที่ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โดยวิธีสอบตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560

รับตรง60 โดยวิธีสอบตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560 เส้นทางพิชิตฝัน *แก้ไขวันเปิดรับสมัครเป็นวันที่ 5 เมษายน 2560 นะครับ   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โดยวิธีพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

  รับตรง60 โดยวิธีพิเศษ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 หรือ สมัครทางไปรษณีย์ :ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560  ยึด …

อ่านต่อ »