Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน   จำนวนรับทั้งหมด ⇒รอบที่1 1,456 ที่นั่ง ⇒รอบทีั่2 3,871 ที่นั่ง …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง61 6โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกรอบ)

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เส้นทางการสอบเข้า   รอบที่ 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร *แก้ไขทุ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 วิธีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป จะแย …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 5 กรกฏาคม 2560 ที่งานบริการการ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้อง …

อ่านต่อ »

รับตรง60 2 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วั …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560

รับตรง60 ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาค …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการผลิตครูดี 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รับตรง60 โครงการผลิตครูดี 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 20 มีนาคม- 21 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดวิชาชีพครู : วันที่ …

อ่านต่อ »