Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับตรง60 โดยวิธีสอบตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560

รับตรง60 โดยวิธีสอบตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตข …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โดยวิธีพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

  รับตรง60 โดยวิธีพิเศษ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 หรือ สมัครทางไปรษณีย์ :ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560  ยึด …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560

รับตรง60 ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาค …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศรอบที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รับตรง60 โควตาทั่วประเทศรอบที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับตรง60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในก …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับตรง60 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางไปรษณีย์และชำระเงิน :วันที่1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 ?ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร : ไม …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการCPIRDและODOD คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รับตรง60 โครงการCPIRDและODOD คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครและส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 9 -14 ธันวาคม 2559 ?ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ?สอ …

อ่านต่อ »

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใ …

อ่านต่อ »