คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67 ปีการศึกษา2567 ทุกรอบ โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67

 

รอบ 1 Portfolio 

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-16 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองในมข : ตัวจริง : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตัวสำรอง : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข : ตัวจริง : วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ตัวสำรอง : วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ clearing house : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ หรือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานตัว : วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.50 หรือเทียบเท่า 

เกรดเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

มีผลการเรียนลำดับ 30 % ของโรงเรียน

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

แฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน หนังสือแนะนำตัว

สอบสัมภาษณ์

 

ค่าสมัครสอบ

1,000 บาท

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.50 หรือเทียบเท่า 

เกรดเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

มีผลการเรียนลำดับ 30 % ของโรงเรียน

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

แฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน หนังสือแนะนำตัว

สอบสัมภาษณ์

 

ค่าสมัครสอบ

1,000 บาท

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.50 หรือเทียบเท่า 

เกรดเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

มีผลการเรียนลำดับ 30 % ของโรงเรียน

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

แฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน หนังสือแนะนำตัว

สอบสัมภาษณ์

 

ค่าสมัครสอบ

1,000 บาท

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.50 หรือเทียบเท่า 

เกรดเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

กรณีไมมีผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี สามารถใช้คะแนน BMAT Part 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 4.0 Part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ หรือ SATII วิชา Math ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน ชีววิทยาไม่น้อยกว่า 400 คะแนน ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน เคมี ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน

มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี TOEFL ไม่น้อยกว่า 65 (PBT/ITP) 173 iBT 500 IELTS ไม่น้อยกว่า 5.50 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 650

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

แฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน หนังสือแนะนำตัว

สอบสัมภาษณ์

 

ค่าสมัครสอบ

1,000 บาท

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กำหนดการรับสมัคร

โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-15 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 27 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 1 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9-10 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ : วันที่ 12 เมษายน 2567

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ clearing house : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ ปีที่แล้ว รับ 15 ที่นั่ง ปีนี้ รับ 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ NETSAT ประกอบด้วย

SAT1 ความถนัดทั่วไป การอ่าน การเขียนด้านภาษาไทย 5 % 2 การอ่าน การเขียน ทางด้านภาษาอังกฤษ 20 % คณิตศาสตร์ 20 %

SAT2 ความถนัดเฉพาะด้าน เคมี 25 % ฟิสิกส์ 10% ชีววิทยา 20 %

สอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ NETSAT ประกอบด้วย

SAT1 ความถนัดทั่วไป การอ่าน การเขียนด้านภาษาไทย 5 % 2 การอ่าน การเขียน ทางด้านภาษาอังกฤษ 20 % คณิตศาสตร์ 20 %

SAT2 ความถนัดเฉพาะด้าน เคมี 25 % ฟิสิกส์ 10% ชีววิทยา 20 %

สอบสัมภาษณ์

 

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ จำนวนรับ ปีที่แล้ว รับ 25 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นี่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ NETSAT ประกอบด้วย

SAT1 ความถนัดทั่วไป การอ่าน การเขียนด้านภาษาไทย 5 % 2 การอ่าน การเขียน ทางด้านภาษาอังกฤษ 20 % คณิตศาสตร์ 20 %

SAT2 ความถนัดเฉพาะด้าน เคมี 25 % ฟิสิกส์ 10% ชีววิทยา 20 %

สอบสัมภาษณ์

 

 

รอบ 3 Admissions

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรอสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT 20 %

A-level ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 %  คณิตศาสตร์1 20 % ภาษาอังกฤษ 20 %

สอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรอสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT 20 %

A-level ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 %  คณิตศาสตร์1 20 % ภาษาอังกฤษ 20 %

สอบสัมภาษณ์

 

รับผ่าน กสพท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับ 10 ที่นั่ง 

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒A-level  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 % คณิตศาสตร์ 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %  แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 30 % จัดสอบโดย ทปอ

*ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกันไม่น้อยกว่า 30 %

⇒TPAT 1 วิชาเฉพาะ 30 %  จัดสอบโดย กสพท   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร TCAS67 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

บทความแนะนำให้อ่าน ก่อนสอบ

สรุปค่าเทอมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ(ภาคการศึกษาปกติ) อัพเดทล่าสุด  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0