Breaking News

TCAS64 รอบที่1-3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบลราชธานี ประกาศแผนการรับนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1-3 ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1-3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาการบริบาลเภสัชกรรม และเภสัชกรรมอุตสาหการ

 

รอบที่1 Portfolio คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กำหนดการรับสมัคร รอประกาศ

 

โครงการที่เปิดรับ

โควตาโอลิมปิกวิชาการ สาขาการบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 15 ที่นั่ง  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ชีววิทยา หรือเคมี

GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 ยกเว้นผ้เข้าค่ายโครงการส่งเสริมฯ ใช้GPAX 4 ภาคเรียน

GPAX วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX วิทยาศาสตร์ 60 % GPAX คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาละ 10 % สอบสัมภาษณ์ 20 %

โควตาวมว. สาขาการบริบาลเภสัชกรรม 5 ที่นั่ง  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 วิทย์-คณิต

เป็นนักเรียนโครงการ วมว. ทั่วประเทศ

GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 ยกเว้นผ้เข้าค่ายโครงการส่งเสริมฯ ใช้GPAX 4 ภาคเรียน

GPAX วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX วิทยาศาสตร์ 60 % GPAX คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาละ 10 % สอบสัมภาษณ์ 20 %

*แฟ้มสะสมงาน ใส่รางวัลต่างๆ ทัศนคติวิชาชีพ และโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ

 

โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  สาขาการบริบาลเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 ยกเว้นผ้เข้าค่ายโครงการส่งเสริมฯ ใช้GPAX 4 ภาคเรียน

GPAX วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL 53 คะแนน IELTS 4.5 TU-GET 500 UBU test 50 หรือ KEPT 50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ผลสอบสัมภาษณ์ 80 %

สอบสัมภาษณ์ 20 %

**แฟ้มสะสมงาน ใส่รางวัลต่างๆ ทัศนคติวิชาชีพ และโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

รอบที่2 โควตา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กำหนดการ รอประกาศ

 

โควตาพื้นที่ สาขาการบริบาลเภสัชกรรม  จำนวนรับ 35 ที่นั่ง สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต

GPAX 5 ภาคเรียน 3.00

GPAX วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาสามัญแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 20 % ค่าหนัก ฟิสิกส์15 % เคมี 25 % ชีววิทยา 25 % คณิตศาสตร์ 15 %  ภาษาอังกฤษ 20 %

สอบสัมภาษณ์

 

โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร  สาขาการบริบาลเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต

GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 (6 ภาคเรียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา)

GPAX วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT เกณฑ์ขั่นต่ำ 25 % หรือ 75 คะแนน ค่าน่้ำหนัก 20 %

PAT2 เกณฑ์ขั่นต่ำ 25 % หรือ 75 คะแนน ค่าน้ำหนัก 80 %

สอบสัมภาษณ์

 

 

รอบที่3 Admission 

 

กำหนดการรับสมัคร ตามปฏิทิน tcas  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับผ่าน กสพท. 10 ที่นั่ง  เฉพาะ สาขาการบริบาลเภสัชกรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

ตามประกาศในระบบ กสพท.

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ตามเกณฑ์กสพท

 

รับผ่านระบบ admission สาขาการบริบาลเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง และเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT เกณฑ์ขั่นต่ำ 25 % ค่าน้ำหนัก 10 %

PAT2 เกณฑ์ขั่นต่ำ 25 % ค่าน้ำหนัก 40 %

O-NET เกณฑ์ขั่นต่ำ 25 % ค่าน้ำหนัก 30 %

GPAX ค่าน่ำหนัก 20 %

 

สรุป

✳️ รอบ 1 Portfolio จำนวน 50 คน

✳️ รอบ 2 Quota จำนวน 70 คน (**โครงการพิเศษอยู่ในรอบนี้นะครับ สำหรับคนที่จบ ม.6 แล้วและกำลังศึกษาอยู่ ม.6)

✳️ รอบ 3 Admission 1 ผ่าน กสพท จำนวน 10 คน และ Admission 2 จำนวน 10 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับเข้า เภสัช ม.อุบลฯ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *