Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่   22 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 16-24 ธันวาคม 2564

ส่งหลักฐานการสมัคร : ภายใน วันที่ 5 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 7 มกราคม 2565

สอบรูปแบบออนไลน์ : วันที่ 8-15 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 มกราคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 838 ที่นั่ง

สาขาวิชา การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาจีน  ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ พลศึกษา ศิลปศึกษา  การศึกษาพิเศษ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาองค์กร)  รับทุกแผนการเรียน

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 104 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สัตวศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 659 ที่นั่ง

สาขาวิชา ก รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 464 ที่นั่ง

สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและส่งทอ อาหารและโภชนาการ) เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 659 ที่นั่ง

สาขาวิชา การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน  นิติศาสตร์ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง ศิลปะและการออกแบบ  รับทุกแผนการเรียน

สาขาวิชา ภาษาจีน รับเฉพาะแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 663 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการ (4ปี เทียบโอน) การตลาด การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การบัญชี (4ปี เทียบโอน) การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4ปี เทียบโอน ) ธุรกิจระหว่างประเทศ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด 168 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ รับทุกแผนการเรียน

 

เรียนที่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวนรับทั้งหมด 220 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ การจัดการการค้าชาย การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาธารณสุขชุมชน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

3,116 ทีน่ั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

แฟ้มสะสมงาน หลักสูตรครุศาสตร์ต้องเขียนเรียงความ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู

สอบปฏิบัติ เฉพาะ สาขา พลศึกษา ศิลปศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล และนาฏศิลป์

สอบปฏิบัติผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภท ความสามารถพิเศษกีฬา ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์

สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

150 บาท ที่ เคาน์เตอร์เชอร์วิส

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร TCAS65 รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0