Breaking News

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ1 Portfolio เด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 กันยายน -22 มกราคม 2567

รอบ1.1 เปิดรับสมัคร : วันที่ 9-25 กันยายน 2566

รอบ1.2 เปิดรับสมัคร : วันที่ วันที่ 1-30 ตุลาคม 2566

รอบ1.3 เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2566

รอบ1.4 เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-25 ธันวาคม 2566

รอบ1.5 เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-22 มกราคม 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาจีน  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามสาขากำหหนด

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามสาขากำหหนด

 

สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน จำนวนรับ 110 ที่นั่ง

สาขาวิชา บัญชี การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

สำนักวิชาการจัดการ จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรน์ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามสาขากำหหนด

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามสาขากำหหนด

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 65 ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามสาขากำหหนด

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามสาขากำหหนด

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 125 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามสาขากำหหนด

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

สำนักวิชาสถาปัตยศาสตร์และการออกแบบ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

540 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

มีเกรดเฉลี่ยและผลงาน ตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

สอบสัมภาษณ์

Portfolio

 

5.ค่าสมัครสอบ

ไม่ได้ระบุ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ใบรับรองแพทย์

Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

Portfolio รายละเอียด

 

หน้าปก

ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว

ประวัติการศึกษา

รางวัล เกียรติบัตร ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือการแข่งขัน

หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

หนังสือรับรองจากโรงเรียน

เรียงความหัวข้อ เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตร

อื่นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0