Breaking News

TCAS64 รอบที่1 Portfortflio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfortflio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 16 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 13 มกราคม 2564

สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 880 ที่นั่ง

สาขาวิชา การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาจีน  ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ พลศึกษา ศิลปศึกษา  การศึกษาพิเศษ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาองค์กร)  รับทุกแผนการเรียน

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 96 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอหาร สัตวศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 280 ที่นั่ง

สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 

2.เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จำนวนรับทั้งหมด 664 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน  นิติศาสตร์ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง ศิลปะและการออกแบบ  รับทุกแผนการเรียน

สาขาวิชา ภาษาจีน รับเฉพาะแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน

 

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา การจัดการ (4ปี เทียบโอน) การตลาด การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การบัญชี (4ปี เทียบโอน) การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4ปี เทียบโอน ) ธุรกิจระหว่างประเทศ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ รับทุกแผนการเรียน

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและส่งทอ อาหารและโภชนาการ) เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง เทคโนโลยีเว็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

3.เรียนที่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวนรับทั้งหมด 224 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ การจัดการการค้าชาย การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาธารณสุขชุมชน

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

3,904 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีGPAX 5 ภาคเรียน สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า

 

ประเภทโครงการที่เปิดรับ

ประเภทผลการเรียนเรียน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป ยกเว้น สาขาเกษตรศาสตร์ การศึกษาพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

หลักสูตรอื่นๆ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

 

ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ

หลักสูตรครุศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

หลักสูตรอื่นๆ 2.20 ขึ้นไป

 

ประเภทผู้มีความพิการ

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20 ขึ้นไป

 

ประเภทผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

แฟ้มสะสมงาน

สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ / สอบวัดความรู้ ตามสาขาที่ระบุวไ้

 

5.ค่าสมัครสอบ

150 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *