TCAS62 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS62 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เส้่นทางพิชิตฝัน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 26 ธันวาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 มกราคม 2562

ประกาศผล : วันที่  10 มกราคม 2562

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะที่เปิดรับ

⇒คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การท่องเที่ยว,การจัดการการโรงแรม ภาคปกติและภาคพิเศษ ,ภ่าษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภาคปกติและภาคพิเศษ ,อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาคปกติ

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา โยธา ,ไฟฟ้า ,เครื่องกล ,วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ,เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ,คอมพิวเตอร์ศึกษา ,

⇒คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาผลิตพืช ,สัตวศาสตร์ ,เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา

⇒คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาดภาคปกติและภาคพิเศษ ,การจัดการ-การจัดการทั่วไป ,การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ,การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน,การเงิน,การบัญชี,เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,Marketing นานาชาติ,InternationalBusiness Adminsitration นานาชาติ ,Business Engilsh นานาชาติ

⇒คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ออกแบบแฟชั่นและการแต่งกาย,อาหารและโภชนาการ,ปฐมวัย,ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรม

⇒คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม,ประติมากรรม,ศิลปะภาพพิมพ์,ศิลปะไทย,ออกแบบนิเทศศิลป์,ออกแบบผลิตภัณฑ์,ออกแบบภายใน,ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย,นาฏศิลป์ไทยศึกษา,ดนตรีคีตศิลป์ไทยและสากลศึกษา,

⇒คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์,เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย,เทคโนโลยีสื่อและดิจิทัล,เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์,เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

⇒คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา คณิตศาสตร์,ชีววิทยาประยุกต์,สถิติประยุกต์,เคมี,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ฟิสิกส์ประยุกต์,

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรม,สถาปัตยกรรมภายใน,

⇒วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์,สุขภาพและความงาม,นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

⇒คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะเทคโนโลยีการเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะบริหารธุจกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เกรดเฉลียไม่ต่ำกว่า 2.25 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้

⇒คณะพยาบาลศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ในสาขาที่ระบุไว้ *ค่าเทอม 1 แสนบา่ทต่อเทอม 

*การรับเด็กซิ่ว อาชีวะหรือน้องม.6 หรือรับแผนการเรียนไหนให้รอติดตามเมื่อระเบียบการประกาศอีกครั้ง

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบปฏิบัติตามคณะที่ระบุไว้

⇒สอบข้อเขียนเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์

 

*ให้รอระเบียบการประกาศอีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบTCAS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

อย่าลืมอ่านระเบียบการรับสมัครและศึกษาค่าเทอมของแต่ละสาขาให้ดีๆนะครับ

——————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————————

3 comments

  1. คณะสถาปัตย์ต้องสอบอะไรบ้างค่ะ ใช้Pat4 ใช่ไหม

  2. ส่ง Portfolio พร้อมสมัครเลย หรือว่าส่งช่วงไหนคะ

  3. ถ้ารอบโค้วต้าต้องใช้เกรดเท่าไหร่หรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0