Breaking News

รอบ2 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ2 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-21 มีนาคม 2565

ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1-22 มีนาคม 2565

ทดสอบแบบออนไลน์ รอบ 1 : วันที่ 30 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบ 2 เพื่อทำกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ : วันที่ 8 เมษายน 2565

กระบวนการออนไลน์ในทัศนคติ ด้านพลเมืองจิตอาสา สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18-19 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต เรียนที่ลำปาง

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต

 

คณะรัฐศาสตร์

วิชาเอก การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หลักสูตร สังคมสงเคราะห์บัณฑิต , สังคมสงเคราะห์บัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

หลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิต

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์, วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สถิติ, เทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ลำปาง),

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา การละคอน ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ, ออกแบบแฟชั่น

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรมภายใน, การผังเมืองบัณฑิต

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลำปาง), อนามัยสิ่งแวดล้อม (ลำปาง), อนามัยชุมชน (ลำปาง)

 

คณะเภสัชศาสตร์

 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาการเรียนรู้

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภาภรณ์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

84 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

ต้องเป็นผู้ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน

มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 หรือ 6 เทอม 3.00

*คุณสมบัติอื่นตามสาขาที่ระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน

วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตามสาขาระบุ อ่านต่อระเบียบการ โดยจะต้องมีคะแนนรวม 1 วิชาที่เลือกยื่นไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร ดาวน์โหลดระเบียบการด้านล่าง

ประวัติการทำกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองจิตอาสา ดาวน์โหลดระเบียบการด้านล่าง

รูปภาพที่แสดงถึงการทำกิจกรรม จำนวน 6 รูป ขนาด 4×6 นิ้ว มีแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดระเบียบการด้านล่าง

ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย ปพ.1

แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร ดาวน์โหลดระเบียบการด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและเอกสารที่ใช้สมัคร <<คลิกอ่านและโหลดที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0