Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และ/หรือศึกษาต่อ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 132 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร สัตวศาสตร์ (รูปแบบ3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์

 

คณะประมง จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 209 ที่นั่ง

ภาคปกติ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ภาคพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 36 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 191 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

⇒สาขาวิชา การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึก๋ษาและสุขศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์ศึกษา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 7 ที่นั่ง

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 1,025 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) การสร้างสรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ พฤกษนวัตกรรม

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การโรงแรมและภัตคาคาร

⇒สาขาวิชา เคมี การจัดการ จุลชีววิทยา การเมืองและการปกครอง การบัญชี

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

ภาคพิเศษ

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การบัญชี

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สาขาวิชา การจัดการ

⇒สาขาวิชา การตลาด

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด 83 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,709 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ GAT-PAT ตามสาขาที่ระบุไว้

สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครสอบ รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *