Breaking News

รอบ2 แพทย์ พยาบาล ทันตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรายละเอียด แพทย์ พยาบาล ทันตะ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 แพทย์ พยาบาล ทันตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2565

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 6 เมษายน 265

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม – 6 เมษายน 2565

 

*********************************

ค้นหา TCAS  และรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

2.จำนวนรับทั้งหมด

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีที่แล้ว 27 ที่นั่ง ปีนี้ 55 ที่นั่ง

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPRD : Community Track)

⇒ผู้สมัครจะต้องอยู่ในพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

⇒ผู้สมัครและบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัด ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ ชัยภูมิ บุรีรมย์ และสุรินทร์

 

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)

⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

⇒ผู้สมัครจะต้องอยู่ในพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

⇒ผู้สมัครและบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดนั่นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีทะเบียนบ้านอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

⇒เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่่ตำกว่า 2.75  สำหรับเด็กซิ่วใช้ 6 เทอม

⇒เกรดเฉลี่ย 5 เทอม วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75  สำหรับเด็กซิ่วใช้ 6 เทอม

⇒มีคะแนนสอบวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน วิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒รอประกาศ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒สอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 20 % ฟิสิกส์ 20 % เคมี 20 % ชีววิทยา 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % รวม 100 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒คุณสมบัติ

⇒เกรดเฉลี่ย ภาษาไทย 5 % สังคมศึกษา 5 % คณิตศาสตร์1 25 % ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา รวมกัน 40 % ภาษาอังกฤษ 20 %

⇒สอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา 10 % คณิตศาสตร์1 20 % ฟิสิกส์ 25 %  เคมี 25 %  ชีววิทยา 25 %  ภาษาอังกฤษ 20 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒รอประกาศ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒รูปถ่าย

⇒ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 5 ภาคเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา หรือ มารดา

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับเด็กซิ่ว 6 ภาคเรียน

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒รูปถ่าย

⇒ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 5 ภาคเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา หรือ มารดา

 

6.ค่าสมัครสอบ

⇒500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ2 มทส   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ2 มทส  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ2 มทส <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา TCAS65 รอบ2 โควตา มทส <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *