Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีโครงการและรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565

 

 

ประกาศรายชื่อทุกโครงการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

*หลายโครงการยังมีการสอบสัมภาษณ์อยู่ ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี และแสดงความยินดีกับน้องที่สอบติดแล้วกด้วยนะ

 

1.โครงการรับตรงในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31  มีนาคม 2565

 

จำนวนรับทั้งหมด

⇒ ปีที่แล้ว 4,265 ที่นั่ง ปีนี้ 3,270 ที่นั่ง ลดลง

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) , คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

⇒คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม , คณะแพทยศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,  วิทยาศาสตร์

 

⇒คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ), แพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์

 

⇒คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

⇒คณะสหเวชศาสตร์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

⇒วิทยาลัยการศึกษา

 

ระเบียบการรับสมัคร TCAS65 รอบที่2 โครงการรับตรงในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.พะเยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหา TCAS  และรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

2.โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป ภูมิสำเนาจังหวัดตาก

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  20 %

⇒GAT 30 %

⇒PAT2 50 %

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

3. โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

 

จำนวนรับทั้งหมด 16 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  5 %

⇒GAT 30 %

⇒PAT 1 25 %

⇒PAT2 40 %

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4.โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

 

จำนวนรับทั้งหมด 12 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  5 %

⇒GAT 30 %

⇒PAT 1 25 %

⇒PAT2 40 %

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะโรงเรียนในเขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก)

 

จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  5 %

⇒GAT 30 %

⇒PAT 1 25 %

⇒PAT2 40 %

 

ระเบียบการรับสมัคร รับสมัครโครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะโรงเรียนในเขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6.โครงการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2565

 

จำนวนรับทั้งหมด 4 ที่นั่ง

.

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  20 %

⇒GAT 30 %

⇒PAT2 50 %

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น