Breaking News

รอบ3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2567

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2567

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 592 ที่นั่ง ปี66 480 ที่นั่ง ปี67 495 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วฺศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร sandbox)

 

คณะอักษรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 247 ที่นั่ง ปี66 232 ที่นั่ง ปี67 232 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อักษรศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 379 ที่นั่ง ปี66 373 คน ปี67 340 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ พฤษภศาสตร์ พันธุศาสตร์ เคมีวิศวกรรม ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีวเคมี วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ เทคโนโลยีการอาหาร

 

คณะรัฐศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 250 ที่นั่ง ปี66 254 ที่นั่ง ปี67 254 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 55 ที่นั่ง ปี66 45 ที่นั่ง ปี67 40 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จำนวนรับทั้งหมด ปี64-67 6 40 ที่นั่ง เท่าเดิม

⇒หลักสูตรที่เปิดรับ บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต  สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติและวิทยาการข้อมูล การประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ)

 

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี65  289 ที่นั่ง ปี66 249 ที่นั่ง ปี67 291 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา ,เทคโนโลยีการศึกษา ,การศึกษานอกระบบโรงเรียน ,ธุรกิจและอาชีวศึกษา จิตวิทยาและการปรึกษา ,การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ ,ศิลปศึกษา

 

คณะนิเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 110 ที่นั่ง ปี66 70 ที่นั่ง ปี67 85 ที่นั่ง

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 125 ที่นั่ง ปี66 140 ที่นั่ง ปี67 140 ที่นั่ง

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 300 ที่นั่ง ปี66 260 ที่นั่ง ปี67 250 ที่นั่ง

 

คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 233 ที่นั่ง ปี66 180 ที่นั่ง ปี67 138 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร รังสีเทคนิค

 

คณะจิตวิทยา  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 74 ที่นั่ง ปี66 45 ที่นั่ง ปี67 35 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด ปี65 50 ที่นั่ง ปี66 40 ที่นั่ง ปี67 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกำลังกาย

 

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด  ปี64 65 66 และ 67 15 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 

คณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ รับผ่านกสพท

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี64  2,925 ที่นั่ง ปี65 3,374 ที่นั้่ง ปี66 3,023 ที่นั่ง ปี67 2,385 ที่นั่ง

*จำนวนรับนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้องดูผู้ที่ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ในระบ clearing-house

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

5.ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร รอบ3 Admission ทปอ <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

One comment

  1. สอบถาม องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้วิชาสามัญด้วยมั้ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0