Breaking News

รอบ3 Admission ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2567

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สอบสัมภาษณ์ :ขึ้นอยู่กับ คณะและสาขากำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จำนวนรับ 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 31 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ  ปี66 5 ที่นั่ง ปรับจำนวนรับเป็น 9 ที่นั่ง ปี67 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 14 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

ใช้TGAT TPAT3 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชา รังสีเทคนิค จำนวนรับ ปี65 15 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง ปรับจำนวนรับเป็น 43 ที่นั่ง ปรับเป็น โครงการปกติ 25 ที่นั่ง EEC 18 ที่นั่ง ปี67 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 12 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

ใช้คะแนนสอบ TGAT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ใช้คะแนนสอบ A-Level วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ จำนวนรับ ปี65 5 ที่นั่ง ปี66 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 19 ที่นั่ง ปี67 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

ใช้คะแนนสอบ TGAT  TPAT3

ใช้ A-Level วิชาชิวทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ  จำนวนรับ ปี65 3 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง ปรับจำนวนรับเป็น 30 ที่นั่ง ปี67 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

ใช้คะแนนสอบ TGAT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ใช้ A-Level วิชา คณิตศาสตร์2 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

 

สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ จำนวนรับ 13 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

ใช้คะแนนสอบ TGAT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ใช้ A-Level วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

ใช้ TGAT, A-Level คณิต1 , ฟิสิกส์, เคมี,  ชีววิทยา,  ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับไม่แน่นอน รอประกาศเป็นทางการหลังจากเคลียริ่งเฮาส์ รอบ2

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

ผลรวมของเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ความถนัดทั่วไป (TGAT)
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
A-Level ชีววิทยา
A-Level ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 30%
การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) 20%
สมรรถนะการทำงาน (TGAT3) 20%
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 30%

 

สาขาวิชา รังสีเทคนิค

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 17%
A-Level ฟิสิกส์ 19%
A-Level เคมี 17%
A-Level ชีววิทยา 17%

 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ (หลักสูตรร่วมมือกับ มจธ.) 

TGAT

TPAT3

A-Level วิชา ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ คณิต1

 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ

GPAX 10 %

TGAT 30 %

A-Level คณิต2 15 % ฟิสิกส์ 15 % เคมี 12 % ชีววิทยา 15 %

 

สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์

GPAX 30 %

A-Level คณิต1 10 % ฟิสิกส์ 10 % เคมี 10 % ชีววิทยา 15 % สังคมศึกษา 5 % ภาษาไทย 5 %  ภาษาอังกฤษ 15 %

 

สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 12%
A-Level ฟิสิกส์ 12%
A-Level เคมี 12%
A-Level ชีววิทยา 12%
A-Level ภาษาอังกฤษ 12%

 

4.ค่าสมัครสอบ

ปี67 ค่าสมัคร รอประกาศอีกครั้ง

 

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0