Breaking News

TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 ปีการศึกษา2564

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันิสทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,รัฐศาสตรบัณฑิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 50 %

 

โรงเรียนการเรือน

สาขาวิชา การกำหนดและการประกอบอาหาร,คหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพ สุพรรณบุรี) ,เทคโนโลยีการประกอบอาการและบริการ (กรุงเทพ สุพรรณบุรี ตรัง ลำปาง),เทคโนโลยีอาหาร,อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 20 % PAT1 15 % PAT2 15 %

 

คณะการท่องเที่ยวและการบริการ

สาขาวิชา การจัดการงานบริการ นานาชาติ ,การท่องเที่ยว,ธุรกิจการบิน (กรุงเทพ ลำปาง),การโรงแรม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 50 %

 

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา การประถมศึกษา,การศึกษาปฐมวัย(กรุงเทพ สุพรรณบุรี นครนายก ลำปาง) ,ประถมศึกษา (สุพรรณบุรี)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 20 % PAT5 30 %

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 20 % PAT2 30 %

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาและการสื่อสาร,ภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 50 %

 

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ, การจัดการบัณฑิต,การตลาด,การบริการลูกค้า,บัญชีบัณฑิต,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน -อาเซียน),เลขานุการทางการแพทย์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 50 %  เฉพาะ นิเทศศาสตร์

GAT 30 % PAT1 20 %  ทุกสาขาไม่รวมนิเทศศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สุพรรณบุรี),อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 10 %  PAT1 20 % PAT2 20 %  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

GAT 10 % PAT2 30 % อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒รอบที่3 Admission1  1,470 ที่นั่ง

⇒รอบที่3 Admission2 1,445 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒O-NET

⇒GAT-PAT ตามคณะและสาขากำหนด

 

5.ค่าสมัครสอบ

สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission1 และ Admission2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission1 และ Admission2 ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *