Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร :  วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ : **วันที่ 27 พฤษภาคม 2566**

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

จำนวนรับที่ปรับใหม่

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับเดิม

บางเขน  ปีที่แล้ว จำนวนรับ 4,283 ที่นั่ง ปีนี้ 3,599 ที่นั่ง ปรับเป็น 5,638 ที่นั่ง

คณะเกษตร จำนวนรับ ปีที่แล้ว 137 ที่นั่ง ปีนี้ 73 ที่นั่ง

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 165 ที่นั่ง ปีนี้ 159 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 405 ที่นั่ง ปีนี้ 316 ที่นั่ง

คณะประมง  จำนวนรับ ปีที่แล้ว 89 ที่นั่ง ปีนี้ 90 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 528 ที่นั่ง ปีนี้ 473 ที่นั่ง

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง เท่าเดิม

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 426 ที่นั่ง ปีนี้ 447 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 810 ที่นั่ง ปีนี้ 628 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 85 ที่นั่ง ปีนี้ 59 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 780 ที่นั่ง ปีนี้ 630 ที่นั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 70 ที่นั่ง ปีนี้ 46 ที่นั่ง

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 517 ที่นั่ง ปีนี้ 503 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เท่าเดิม

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ ปีที่แล้ว รับ 30 ที่นั่ง ปีนี้ 40 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ  ปีที่แล้ว รับ110 ที่นั่ง ปีนี้ 65 ที่นั่ง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 50 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 1,292 ทีนั่ง ปีนี้ 999 ที่นั่ง ปรับเป็น 2,965 ที่นั่ง

คณะเกษตร จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 21 ที่นั่ง ปีนี้ 59 ที่นั่ง

คณะประมง จำนวนรับ ปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 44 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 142 ที่นั่ง ปีนี้ 96 ที่นั่ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 895 ที่นั่ง ปีนี้ 498 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 102 ที่นั่ง ปีนี้ 97 ที่นั่ง

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมบริการ จำนวนรับ 150 ที่นั่ง เปิดปีแรก  แยกมาจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

วิทยาเขตศรีราชา  จำนวนรับ ปีที่แล้ว 1,630 ที่นั่ง ปีนี้ 993 ที่นั่ง ปรับเป็น 2,485 ที่นั่ง

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 145 ที่นั่ง ปีนี้ 120 ที่นั่ง

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 1,000 ที่นั่ง ปีนี้ 535 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 340 ที่นั่ง ปีนี้ 157 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 85 ที่นั่ง ปีนี้ 121 ที่นั่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง เท่าเดิม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวนรับ ปีที่แล้ว 1,898 ที่นั่ง ปีนี้ 1,558 ที่นั่ง ปรับใหม่ 1,646 ที่นั่ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวนรับ ปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 60 ที่นั่ง ปรับเป็น 180 ที่นั่ง

วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี  จำนวนรับ ปีที่แล้ว 21 ที่นั่ง ปีนี้ 14 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว จำนวนรับก่อนปรับ 9,103 ที่นั่ง ปรับใหม่ 12,476 ที่นั่ง

ปี66 รับ 7,223 ที่นั่ง ปรับใหม่ 12,928 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครนิสิต รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *