Breaking News

กสพท66 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2566

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร และรายละเอียดการรับเบื้องต้น ปีการศึกษา2566

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กสพท66 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2566

 

 

ประกาศผลคะแนนสอบ  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

*ประกาศผลแล้ว

วิธีดู ให้น้องล็อคอินเข้าไปดูได้เลย พิมพ์รหัสบัตรประชาชนและเบอร์โทร

 

เส้นทาง กสพท 66

⇒สมัครทางออนไลน์ วิชาเฉพาะ TPAT1 : วันที่ 1-20 กันยายน 2565

⇒ชำระเงิน วิชาเฉพาะ :  รอประกาศ

⇒ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ : หลังชำระเงิน 7 วัน

⇒ยิื่นคำอุทธรณ์ : วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565

⇒สอบวิชาเฉพาะ TPAT1 : วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ให้เสร็จสิ้น เวลา 12.30 น.

⇒ประกาศผล TPAT1 : ประมาณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สมัครสอบ A-Level วิชาสามัญ : วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สอบA-Level : วันที่ 18-20 มีนาคม 2566

 

Review ขั้นตอนการสมัครสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ กสพท  คลิกอ่านที่นี่<<

 

รับสมัคร  TCAS รอบ3 : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผล รอบที่3 ครั้งที่1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผล รอบที่3 ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566

ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 5 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

กำหนดวันสอบ กสพท

วันที่ 17 ธันวาคม 2565

เวลา 08.30-12.30 น. สอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะกสพท

 

รอบที่3 Admission   รับร่วมกันกสพท

 • *สมัคร ได้ 10  อันดับ
  • ประกาศรับสมัคร : วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2566 ปรับเป็น วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
  • ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
  • ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
  • ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ปรับเป็น วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
  • สละสิทธิ์ : **วันที่ 27 พฤษภาคม 2566**

  **เฉพาะผุ้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนรับปีที่แล้ว 45 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับปีที่แล้ว  176 ที่นั่ง ปีนี้ 176 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวนรับปีที่แล้ว 30 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับปีที่แล้ว 70 ที่นั่ง ปีนี้ 28ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับปีที่แล้ว 68 ที่นั่ง ปีนี้ 65 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับปีที่แล้ว 30 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวนรับปีที่แล้ว 109 ที่นั่ง ปีนี้ 94 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี65 ไม่รับ

⇒คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวนรับปีที่แล้ว 260 ที่นั่ง ปีนี้ 192 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันเอกชน จำนวนรับปีที่แล้ว 40 ที่นั่ง ปีนี้ 40 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันเอกชน จำนวนรับปีที่แล้ว  13 ที่นั่ง ปีนี้ 13 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลนพรัตน์ สถาบันเอกชน จำนวนรับปีที่แล้ว  13 ที่นั่ง ปีนี้ 13 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับปีที่แล้ว 150 ที่นั่ง ปีนี้ 145 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับปีที่แล้ว 59 ที่นั่ง ปีนี้ 40 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จำนวนรับปีที่แล้ว 50 ที่นั่ง ปีนี้ 50 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวนรับปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เพศชาย จำนวนรับปีที่แล้ว ปรับเป็น 63 ที่นั่ง ปีนี้ 60 ที่นั่ง เพศหญิง จำนวนรับปีที่แล้ว 43 ที่นั่ง ปีนี้ 40 ที่นั่ง

⇒สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนรับปีที่แล้ว 12 ที่นั่ง ปีนี้ 12 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับปีที่แล้ว 32 ที่นั่ง ปีนี้ 32 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนรับปีที่แล้ว 19 ที่นั่ง ปีนี้ 16 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  สถาบันเอกชน จำนวนรับปีที่แล้ว 15 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับใหม่ ปีนี้ 10 ที่นั่ง

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับปีที่แล้ว 88 ที่นั่ง ปีนี้ 60 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับปีที่แล้ว 83 ที่นั่ง ปีนี้ 80 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับปีที่แล้ว 33 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับปีที่แล้ว 58 ที่นั่ง ปีนี้ 40 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับปีที่แล้ว 35 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับปีที่แล้ว 45 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับปีที่แล้ว 63 ที่นั่ง ปีนี้ 40 ที่นั่ง

⇒สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนรับปีที่แล้ว  10 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวนรับปีที่แล้ว 60 ที่นั่ง ปีนี้ 60 ที่นั่ง

*คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวนรับปีที่แล้ว 60 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

*คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวนรับปีที่แล้ว 80 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับปีที่แล้ว  110 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับปีที่แล้ว 35 ที่นั่ง ปีนี้ 35 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 12 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับปีที่แล้ว 40 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับปีที่แล้ว 40 ที่นั่ง ปีนี้ 35 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนรับปีที่แล้ว 15 ที่นั่ง ปีนี้ไม่รับ

⇒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเอกชน จำนวนรับปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนรับปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวนรับปีที่แล้ว 32 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวนรับปีที่แล้ว  10 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวนรับปีที่แล้ว 15 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวนรับปีที่แล้ว 16 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ย้ายมารับเองเปิดรับใหม่ ปีนี้ 10 ที่นั่ง

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

⇒คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  จำนวนรับปีที่แล้ว 90 ที่นั่ง ปีนี้ 75 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวนรับปีที่แล้ว 95 ที่นั่ง ปีนี้ 85 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับปีที่แล้ว 143 ที่นั่ง ปีนี้ 80 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับปีที่แล้ว 113 ที่นั่ง ปีนี้ 75 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวนรับปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับปีที่แล้ว  30 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับปีที่แล้ว 120 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สถาบันเอกชน จำนวนรับปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเอกชน จำนวนรับปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับปีที่แล้ว 15 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม เปิดรับใหม่ ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชา เภสัชกรรมอุตสาหการ เปิดรับใหม่ ปีนี้ 10 ที่นั่ง

*จำนวนรับที่มีแถบสีแดง ตัวเองถึงที่นั่งเป็นจำนวนรับที่ปรับรับเพิ่ม 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว จากเดิม 2,600 ที่นั่ง ปรับเพิ่ม 2,832 ที่นั่ง  ปีนี้ 2,308 ที่นั่ง

*จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า

*กรณียื่นยันสิทธิ์ในรอบแรก รอบสอง กรณีจะมายื่นสอบกสพท หมอ จะไปหมอ ก็ไม่ได้ กรณีสอบติดทันตแพทย์ จะไปทันตแพทย์ ไม่ได้ ในสถาบันของรัฐ แต่ข้ามสาขาได้ อยู่ในมหาวิทาลัยเดียวกัน หรือต่างสถาบันได้ กติกาใหม่ ย้ำ เฉพาะในสถาบันของรัฐ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้สมัคร

⇒A-level  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 % คณิตศาสตร์ 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %  แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 30 % จัดสอบโดย ทปอ

วิชาเฉพาะ 30 %  จัดสอบโดย กสพท

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน  ลงลายมือ-นามสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

⇒สำเนาเอกสารคุณวุฒิ

อ่านต่อระเบียบการด้านล่าง

*คำเตือน ขอให้น้องอ่านระเบียบการให้รอบคอบก่อนสมัครสอบทุกครั้ง อ่านจนเข้าใจแล้วจึงจะสมัคร ไม่อย่างงั้น น้องอาจจะไม่ได้สอบวิชาเฉพาะนะ และเมื่อสมัครเสร็จให้กลับมาตรวจทานกสพท อย่างสม่ำเสมอว่าเอกสารผ่านไหม 

 

6.ค่าสมัครสอบ

800 บาท  ที่ธนาคาร app ไทยพาณิชย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครสอบ TPAT1 กสพท 66  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กำหนดการสอบ TGAT-TPAT A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

กำหนดการ TCAS66 ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านที่นี่<<

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *