Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก ในระบบ TCAS66 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2566 สมัครที่เว็บไซต์ทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2566

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่พัทลุง

คณะนิติศาสตร์

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา หรือ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี  ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกล

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) คณิตศาสตร์ พลศึกษา

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

เรียนที่สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญาตรี)

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พลศึกษา ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การตลาด การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการสังคม , การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ของปี64

รอบที่3 Admission 1 807 ที่นั่ง

รอบที่3 Admission2 568 ที่นั่ง

 

ปี65 879 ที่นั่ง

ปี66 500 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนตามสาขาระบุไว้

มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาที่ระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบ 3 Admission

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา รับ 354 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

 

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 

5.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่3 Admission ม.ทักษิณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่3 Admission  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการข่าวสารและพูดคุยกัน สำหรับกลุ่ม ม.ทักษิณ เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

One comment

  1. ผมไม่มีคะแนนgatครับ แต่อยากเรียนที่ม.ทักษิณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *