Breaking News

TCAS61 รอบที่4 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 โดยผ่านระบบ TCAS รอบแอดมิชชั่น โดยเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง

เส้นทางการสอบเข้า

คลิกค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกค้นหารับตรงที่นี้<<

 

1.สาขาที่เปิดรับ

⇒เทคโนโลยีการอาหาร

⇒เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร )

⇒การกําหนดและการประกอบอาหาร (กรุงเทพมหานคร )

⇒คหกรรมศาสตร์(กรุงเทพมหานคร )

⇒เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

⇒คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

⇒เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ตรัง)

⇒เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ลําปาง)

⇒การประถมศึกษา(กรุงเทพมหานคร)

⇒การศึกษาปฐมวัย(กรุงเทพมหานคร)

⇒การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

⇒การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์นครนายก)

⇒การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์ลําปาง)

⇒พยาบาลศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร )

⇒การจัดการงานบริการ(กรุงเทพมหานคร)

⇒การท่องเที่ยว(กรุงเทพมหานคร)

⇒ธุรกิจการโรงแรม (กรุงเทพมหานคร)

⇒ธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร)

⇒ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

⇒การท่องเที่ยว(ศูนย์ตรัง)

⇒ธุรกิจการบิน(ศูนย์หัวหิน)

⇒จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(กรุงเทพมหานคร)

⇒นิติศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร)

⇒บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร)

⇒ภาษาและการสื่อสาร(กรุงเทพมหานคร)

⇒ภาษาอังกฤษ(กรุงเทพมหานคร)

⇒ภาษาอังกฤษธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร)

⇒รัฐประศาสนศาสตร์(กรุงเทพมหานคร)

⇒รัฐศาสตร์(กรุงเทพมหานคร)

⇒เลขานุการทางการแพทย์ (กรุงเทพมหานคร)

⇒การเงิน(กรุงเทพมหานคร)

⇒การจัดการ (กรุงเทพมหานคร)

⇒การจัดการทรัพยากรมนุษย์(กรุงเทพมหานคร)

⇒การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กรุงเทพมหานคร)

⇒การตลาด(กรุงเทพมหานคร)

⇒การบริการลูกค้า(กรุงเทพมหานคร)

⇒การบัญชี (กรุงเทพมหานคร)

⇒คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(กรุงเทพมหานคร)

⇒ธุรกิจระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร)

⇒เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่(กรุงเทพมหานคร)

⇒เทคโนโลยีสารสนเทศ(กรุงเทพมหานคร)

⇒วิทยาการคอมพิวเตอร์(กรุงเทพมหานคร)

⇒เทคโนโลยีเคมี(กรุงเทพมหานคร )

⇒คณิตศาสตร์(กรุงเทพมหานคร )

⇒ฟิสิกส์(กรุงเทพมหานคร )

⇒วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี )

⇒สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม(กรุงเทพมหานคร )

⇒วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร )

⇒อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(กรุงเทพมหานคร )

⇒วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์(กรุงเทพมหานคร )

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับยังไม่แน่นอนอาจจะมีการรับเพิ่มมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.วิชาที่ใช้

  1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20 %
  2. O-net ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
  3. ผลคะแนนสอบ GAT/ PAT ให้ค่าน้ำหนัก 50%

 

5.ค่าสมัครสอบ

  • เลือกสมัคร 1 ชำระ 100 บาท
  • เลือกสมัคร 2  ชำระ 150 บาท
  • เลือกสมัคร 3 ชำระ 200 บาท
  • เลือกสมัคร 4 ชำระ 250 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือกของคณะและสาขา   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต <<คลิกที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครTCAS รอบที่ 4 <<คลิกที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

ขอให้น้องอ่านคุณสมบัติของแต่ละคณะดีๆนะครับ บางวิชาต้องได้คะแนนเกินตามที่เค้ากำหนดด้วยนะ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *