Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : วันที่ 6 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สถิติและวิทยาการข้อมูล (วิชาเอกสถิติศาสตร์ สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล) เคมี

 

คณะเกษตรศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา การประมง เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา ปฐมพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน โรคพืชวิทยา) เศรษฐศาสตร์เกษตร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) วิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ) วิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

 

คณะศึกษาศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

วิชาเอก ดนตรีศึกษา

 

คณะแพทยศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เวชนิทัศน์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต

 

คณะเทคโนโลยี <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีธรณี

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นานาชาติ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกดนตรีตะวันตก ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย การละคร นาฏยศิลป์อีสาน)

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง การจัดการการเงินและการคลัง การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ

 

วิทยาลัยนานาชาติ <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา การจัดการการท่องเทีย่ว การระหว่างประเทศ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วารสารระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การตลาดระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล

 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะสหวิทยาการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอก การเงินธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *