Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังกล่าวดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 12 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 305 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 580 ที่นั่ง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 110 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษอังกฤษ)

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยากายวิภาค

 

คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ 42 ที่นั่ง

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 205 ที่นั่ง

สาขาวิชา พม่าศึกษา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 114 ที่นั่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม

 

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ จำนวนรับ 150 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการบริการและการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยกรมนุษย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,696 ทีนั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

5.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *