Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับตรง61 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   2 …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ & …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 4 โครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.โครงการที่เปิดรับ   2.คณะและสาขาที่เปิดรับแต่ละโค …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่2 โควตาสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ⇒สอบGAT-PAT :ว …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่3 หลังแอด มหาวิทยาลัยนเรศวร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด ⇒569 ที่นั่ง   ราย …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 6- 10 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 กุมภา …

อ่านต่อ »
ปิดโหมดสีเทา