Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนเรียนฟรีต่อครู สควค 10 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ปีการศึกษา2566

สสวท ประกาศรายละเอียดของ ทุนเรียนต่อครู สควค โดยมี …

Read More »

รอบ4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS6 …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ T …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร รอบ3 …

Read More »

รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรแพ …

Read More »

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน รอบ2 โควตา 65) ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ T …

Read More »

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTC …

Read More »

TCAS65 ทุกรอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ช …

Read More »