Tag Archives: มหาวิทยาลัยนเรศวร

รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรแพ …

Read More »

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน รอบ2 โควตา 65) ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ T …

Read More »

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTC …

Read More »

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ป …

Read More »