Breaking News

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2564

 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 

 

1.1 จำนวนรับทั้งหมด

⇒5 ที่นั่ง โดยจำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

1.2 กำหนดการรับมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2-5 มิถุนายน 2564

⇒ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 2-5 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2564

⇒สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชุั้นปีที่6

⇒มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

1.4 องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒จดหมายแนะนำตัวเอง พร้อมเขียน/พิมพ์บรรยายแสดงความตั้งใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมแฟ้มประวัติและผลงาน Portfolio

 

1.5 ค่าสมัครสอบ

⇒250 บาท

 

ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รังสีเทคนิค

 

2.1 จำนวนรับทั้งหมด

⇒1 ที่นั่ง โดยจำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

2.2 กำหนดการรับมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564

⇒ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

⇒สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 12 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 15 มิถุนายน 2564

 

2.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6  หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หน่วยกิตคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หน่วยภาษาต่างต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

⇒มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

2.4 องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GAT  ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน PAT2 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

⇒O-NET ทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 %

⇒ผลสอบวิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอะังกฤษ ภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 25 %

 

2.5 เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของน้อง บิดา หรือมารดา

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒หลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร

⇒สำเนาเอกสารผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก GAT-PAT O-NET และวิชาสามัญ

 

2.6 ค่าสมัครสอบ

⇒250 บาท

 

ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชา รังสีเทคนิค  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

 

3.1 จำนวนรับทั้งหมด

⇒1 ที่นั่ง โดยจำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

3.2 กำหนดการรับมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3-10 มิถุนายน 2564

⇒ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 3-10 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 มิถุนายน 2564

⇒สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 14 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 15 มิถุนายน 2564

 

3.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชุั้นปีที่6

⇒มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ในกลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

 

3.4 องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒Portfolio

 

3.5 เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของน้อง

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒Portfolio

⇒สำเนาเอกสารผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก GAT PAT1 PAT2 (ถ้ามี)

 

3.6 ค่าสมัครสอบ

250 บาท

 

ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*อาจจะมีคณะและสาขาอื่นเปิดรับมากกว่านี้ รอประกาศอีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *