Breaking News

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประก่าศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ

⇒สมัครทางออนไลน์ : 3 – 7 มิถุนายน 2564
⇒ประกาศผลการคัดเลือก : 14 มิถุนายน 2564
⇒ยืนยันสิทธิ์ : 14 – 16 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับรวม 425 ที่นั่ง

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง
⇒ สาขาที่เปิดรับ นิติศาสตร์ ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 180 ที่นั่ง
⇒สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวนรับ 45 ที่นั่ง
⇒สาขาที่เปิดรับ เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน, สัตวศาสตร์ ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวนรับ 80 ที่นั่ง
⇒สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 45 ที่นั่ง
⇒สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
⇒สาขาที่เปิดรับวิทยาศาสตร์การกีฬา, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับรวม 123 ที่นั่ง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 45 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ ดุริยางคศาสตร์ไทย, ทัศนศิลป์, ดุริยางคศาสตร์สากล, ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
⇒สาขาที่เปิดรับ เศรษฐศาสตร์ ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ การวัดและประเมินทางการศึกษา, พลศึกษา, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์

องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก GAT PAT และO-NET ตามที่สาขาระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการ

 

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 38 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภาษามลายู, รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ 548 ที่นั่ง โดยจำนวนรับอาจจะมีมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒ คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
⇒ ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>
*อย่าลืมอ่านระเบียบการ เพื่อรักษาสิทธิ์ของน้อง

⇒ เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *