Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

หาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2565

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 605 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา คณิตศสาตร์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาธารณสุขชุมชน

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

คณะนิติศาสตร์

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 374 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ สารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษามลายู

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา เคมี ฟิสิกส์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ศิลปศึกษา

 

คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะการแสดง ดุริยางศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

⇒สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

974 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

 

รายละเอียดเพื่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ <<คลิกสมัครที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *