Breaking News

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 8-13 มิถุนายน 2564

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 8-13 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่15 มิถุนายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 17 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 290 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย , คณิตศาสตร์ ,เคมี , จุลชีววิทยา  ,ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , สถิติประยุกต์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 230 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ , การบัญชี , การตลาด  , การจัดการทั่วไป , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , การจัดการธุรกิจดิจิทัล , การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ , นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

⇒หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต , อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 355 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ ภาษาไทย ธุรกิจโรงแรมและที่พัก , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาชุมชน , การปกครองท้องถิ่น , รัฐประศาสนศาสตร์ , ทัศนศิลป์ , ดนตรี , นาฏศิลป์และการละคร , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

⇒สาขาที่เปิดรับ ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.00 ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 160 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , สมาร์ตแอ็ปพลิเคชั้น , เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีไฟฟ้า , เทคโนโลยีโยธา , เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 35 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ  วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมซอฟต์แวร์ , นวัตกรรมดิจิทัล , เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอมิเมชั่น ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ การแพทย์แผนไทย , วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ไม่ใช้ GAT-PATและวิชาสามัญ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,200 ที่นั่ง โดยอาจจะมีสาขาที่เปิดรับเพิ่มเติมและจำนวนรับองาจจะมีการรับเยอะกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะ หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

⇒เกรดเฉลี่ย

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาการชำระเงินผ่านธนาคาร 1 ไฟส์ รับรองสำเนาถูกต้อง

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ไฟส์  รับรองสำเนาถูกต้อง

⇒สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ไฟส์ รับรองสำเนาถูกต้อง

⇒รูปถ่าย 1 นิ้ว

 

6.ค่าสมัครสอบ

⇒1 สาขา 200 บาท

⇒2 สาขา 300 บาท

ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ 50 บาท  ชำระที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ชำระด้วยตัวเองที่ กองคลัง ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานัี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์สมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *