Breaking News

รอบ4 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 ครั้งที่2 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 17 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 180 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เกษตรศาสตร์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม นิติศาสตรบัณฑิต ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 146 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก  ภาษาอังกฤษ การพัฒนาชุมชน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร การปกครองท้องถิ่น ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  จำนวนรับ 75 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด บัญชีบัณฑิต นิเทศศาสตร์  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับ 64 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้ GPAX และ PAT5

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒645 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX ยกเว้นคณะครุศาสตร์

 

5.ค่าสมัครสอบ

150 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้คัดเลือก

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน

⇒สำเนาใบแสดงผลการเรียน

⇒รูปถ่าย

⇒สำเนารายงานผลสอบคะแนน PAT เฉพาะคณะครุศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ4 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *