Breaking News

รับตรง61 รอบที่ 5 2 โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ในโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับ
ผู้มีวุฒิ ม.6และ ปวช. TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

ในระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไม่ได้เข้าร่วม TCAS

 

ประกาศรายชื่อผู้สิทิธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)  TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รับสมัครวันที่ 11 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561****สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2f ****

 

อัพดท ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ ุ6 กรกฏาคม 2561

 

1.โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

เส้นทางพิชิตฝัน

 

คณะที่เปิดรับ

ศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพ

⇒ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

⇒วิศวกรรมศาสตร์

⇒วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

⇒พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

⇒วิทยาลัยนานาชาติ

⇒วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ศึกษาที่ มจพ. มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

⇒คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

⇒คณะอุตสาหกรรมเกษตร

⇒บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 

ศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง

⇒วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

⇒บริหารธุรกิจ

 

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบอิสระ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

2.โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

เส้นทางพิชิตฝัน

 

คณะที่เปิดรับ

ศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพ

⇒ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

⇒วิศวกรรมศาสตร์

⇒วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

⇒วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

⇒บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบอิสระ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

อย่าลืมเช็คอ่านระเบียบการ ศึกษาค่าเทอมก่อนสมัครด้วยนะครับ ที่สำคัญเช็๋คด้วยว่าสาขาที่เราเข้าใช้คะแนนสอบหรือมีเกณฑ์คัดเลือกอะไรบ้าง

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *