Breaking News

รับตรงพร้อมทุน62 รอบที่1 Portfolio โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TCAS62)

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรงพร้อมทุน62 รอบที่1 Portfolio โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TCAS62)

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

 

ค้นหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเกรดไม่่ตำกว่า2.75 ตามสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์  รับเกรดไม่ต่ำกว่า2.75 ตามสาขาวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ นักเรียนที่ได้คะแนนสูงอยู่ในกลุ่ม 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ต้องมีหลักฐาน

คณะวิทยาการจัดการ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามหลักสูตร มีทุนได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะทรัพยาการธรรมชาติ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามหลักสูตร

คณะเภสัชศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.50

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะศิลปศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.25

คณะนิติศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามหลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์  รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะการแพทย์แผนไทย รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.25

คณะเทคนิคการแพทยื รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.25

วิทยาลัยนานาชาติ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน  รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามหลักสูตร

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามหลักสูตร

วิทยาลัยอิสลามศึกษา  รับเกรดไม่ต่ำกว่า2.75 ตามหลักสูตร

คณะวิทยาการสื่อสาร  รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00  มีทุนการศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะพยาบาลศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 

วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.50

คณะบริการและการท่องเที่ยว รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 มีทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.25 ตามสาขาวิชา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.25 ตามสาขาวิชา

 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รับเกรดไม่่ต่ำกว่า 2.50 ตามสาขาวิชา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  รับเกรดไม่่ต่ำกว่า 2.75 ตามสาขาวิชา

 

วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ บางสาขาไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   รับเกรดไม่่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป  มีทุนการศึกษา

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

3,322 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีแผนการเรียน GPAX และGPA รายวิชา ตามที่คณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

GPAX GPA

สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัครที่ได้คืนจากธนาคารพร้อมติดรูปถ่าย

ระเบียบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ปพ.1

สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน

 

6.ขั้นตอนการสมัคร

 

7.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  (ต้องอ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวของน้องเอง)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

—————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *