Breaking News
google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พระนครเหนือ รอบพอร์ต 65) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ รับตรง และในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

TCAS รอบ1 Portfolio

โควตาเรียนดี ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

โควตาเรียนดี ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 ธันวาคม – 15 มกราคม 2566 ตามสาขาระบุไว้ แต่ละสาขาไม่เหมือนกัน 

 

โควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/โควตานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

 

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

1.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะพัฒนาธุรกิจแลtอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>
⇒สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>
⇒สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) , ,วิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ,วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ กับ นานาชาติ) ,วิศวกรรมเครื่องกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรอังกฤษ) ,วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ),วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมโยธา(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมวัสดุ(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องมัดและอัตโนวัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เรียนที่ ปราจีนบุรี

⇒วทอ สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) , ,วิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ,วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ กับ นานาชาติ) ,วิศวกรรมเครื่องกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรอังกฤษ) ,วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรอังกฤษ) ,วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมวัสดุ(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

 

3.คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี เรียนที่ระยอง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4.คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมีอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ,เทคโนโลยีชีวภาพ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบางวิชา) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,หลักสูตรสองภาษา) ,สถิติประยุกต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและการประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา),วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ยตามโครงการที่ระบุ

 

5. ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1  ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยนานาชาติ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB TECHNO PARK) ประจำปีการศึกษา 2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาวิชา เทคนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมติ ต่อเนื่อง

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

7.คณะบริหารธุรกิจ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกจ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

8. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม, บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

9.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธาและการศึกษา วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

 

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และโภชนาการ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยตามโครงการที่ระบุ

 

11.คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาวิชา ออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ศิลปะประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไปตามสาขาระบุ

 

12.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง, เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล) ,เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมมาคม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์),เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต) , วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

สาขาวิา เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์,

 

13.คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาวิชา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ , วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

14.  ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ  เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง, เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ, วิศวกรรมเกษตรและการอาหาร, วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

*ยีงมีโครงการอื่นๆมากมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 อุทยานเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาพื้นที่รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่ายรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 10 ต.ค. 65 20 ม.ค. 66
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ธ.ค. 65 10 ม.ค. 66
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ต.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 65 12 ธ.ค. 65
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EECรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการโควตา MOU รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โควตาบุตรข้าราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โควตาเด็กดีมีที่เรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 65 15 ม.ค. 66
โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ธ.ค. 65 22 ม.ค. 66
โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โควตา MOU 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โควตาต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โควตาเพชรอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 65 10 ม.ค. 66
โควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า มจพ.รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พ.ย. 65 15 ธ.ค. 65

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0