Breaking News

TCAS63 รอบที่2/2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่2/2 โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา2563 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่2/2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2563

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลแบบรายบุคคล ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

? น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก ให้ตรวจสอบกำหนดการ คัดเลือก/สัมภาษณ์ ของแต่ละคณะ ด้วยนะคะ ที่ https://admissions.kku.ac.th/schedulequota22-63/

? ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ ด้วยค่ะ

ยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกคนจ้า ??

 

 

กำหนดการรับสมัคร รอบ 2/2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3-8 เมษายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 13 เมษายน 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 เมษายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 เมษายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค  มีการกำหนดคะแนนสอบขั่นต่ำ

⇒คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด

⇒คณะสาธารณสุขศาตร์  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,วิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์  มีการกำหนดคะแนนสอบขั่นต่ำ

⇒คณะเภสัชศาสตร์ โครงการปกติ , โครงการพิเศษ,โครงการนานาชาติ  มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

⇒คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒คณะเกษตรศาสตร์ วิชาเอกกฏีวิทยา,โรคพืชวิทยา,ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม,พืชสวน,พืชไร่,ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร,สัตวศาสตร์,เศรษฐศาสตร์เกษตร,การประมง,เกษตรนวัตกรรม

⇒คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา,เคมี,คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,ภูมิสารสนเทศศาสตร์,จุลชีววิทยา,ชีวเคมี,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สารสนเทศสถิติ,วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ),วิศวกรรมการโทรคมนาคม(นานาชาติ),วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตรนานาชาติ),วิศวกรรมสื่อดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ)

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ศึกษา,การสอนภาษาไทย,สังคมศึกษา,การสอนภาษาญี่ปุ่น,คอมพิวเตอร์ศึกษา,ศิลปศึกษา,การสอนภาษาอังกฤษ มีการกำหนดคะแนนสอบขั่นต่ำเฉพาะวิทยาศาสตร์ศึกษา

⇒คณะนิติศาสตร์

⇒คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  วิชาเอกการเงิน,การจัดการธุรกิจการและการจัดงาน,การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

⇒คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปกติ,นานาชาติ มีการกำหนดคะแนนสอบขั่นต่ำ

⇒วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

⇒วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ,ธุรกิจสากล,การตลาดระหว่างประเทศ,การจัดการการท่องเที่ยว,การระหว่างประเทศ,นิเทศศาสตร์ มีการกำหนดคะแนนสอบขั่นต่ำ

⇒คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ,การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริหาร,บัญชีบัณฑิต

⇒คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ,วิทยาศาสตร์การประมง,เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

⇒คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ,นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์

⇒คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ,การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,388 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 และ ปวช ในปีนี้ โดยโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตั้งอยู๋ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร TCAS 63 รอบที่2/2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *