P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว ประกาศรับสมัครนิสิต …

Read More »

รอบ3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา รอบพอร์ต 65 ประกาศรับสมัครนิสิตให …

Read More »

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ใน …

Read More »

รับตรง65 ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »