Breaking News

กำหนดการ TCAS65 ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า กำหนดการ TCAS65 ปีการศึกษา2565 โดยกำหนดการปีนี้สำหรับน้องที่อยู่ม.6 และเทียบเท่า เหลือเพียง 4 รอบเท่านั้น อย่าลืมเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการ TCAS65 ปีการศึกษา2565

 

 

ทปอ เปิดให้น้องเช็คข้อมูล เกรด 6 เทอม/ภาคเรียน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการ TCAS66 ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านต่อที่นี่ <<

 

TCAS65 มีอะไรเปลี่ยนแปลง

-ยกเลิกรอบแอดมิชชั่น 2 โดยไม่ใช้ O-NET แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตาม

-รอบ3 มีประกาศผล สองรอบเลย
-ถ้ายืนยันสิทธิ์ น้องติดแพทย์ แล้ว จะไม่สามารถสมัครแพทย์รอบต่อไปได้แล้ว รวมทั้ง ทันตะไปทันตะ หรือ เภสัชไปเภสัช ไม่รวมหาวิทยาลัยเอกชน

 

สรุปรูปแบบการรับ

*ห้ามลืม สมัครสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญโดยเด็ดขาด ใช้รอบ 2-4 เลย จ้า 

*อยาลืมจดปฏิทินเวลาตัวเองให้ดีๆนะ ว่าเวลาติดจะยืนยันสิทธ์ หรือยังไม่ยืนยันสิทธิ์ 

 

 

ลงทะเบียนในระบบ mytcas : วันที่ 9 ธันวาคม 2564

*เด็กซิ่วที่เคยสมัครทะเบียน mytcas แล้ว ไม่ต้องลงนะจ้า รอประกาศเป็นทางการอีกที

 

TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผล : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
 • สละสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  และ ครั้งที่ 2 วันที่  6 พฤษภาคม 2565
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

TCAS65 รอบที่ 2 โควตา 

*GPAX ใช้ 5 เทอม หรือ 6 เทอม และคะแนนสอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ประกาศรับสมัคร : ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผล : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เปลี่ยนเป็น วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เปลี่ยนเป็น วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

TCAS65 รอบที่3 แอดมิชชั่น

*ใช้ GPAX 6 เทอม กสพท และคะแนนสอบอื่นๆ อยู่ในรอบนี้นะ

*สมัคร ได้  อันดับ

 • ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565 เปลี่ยนเป็น 2-12 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

TCAS65 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

 • มหาวิทยาลัยกำหนด 
 • ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

 

ค่าใช้จ่ายในระบบ TCAS65

⇒TCAS65 รอบที่ 1 2 และ 4 ตามมหาวิทยาลัยกำหนด

⇒TCAS65 รอบ3 อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท  รวมสูงสุด 10 สาขา สูงสุด 900 บาท

 

⇒โอเน็ต ฟรี

 

ปฏิทิน O-NET   ไม่บังคับให้สอบ ไม่ใช้ในระบบ TCAS

ปฏิทิน ทุกระดับชั้น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.30 – 10.30 น. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะเวลาสอบ 120 นาที

เวลา 11.30 – 13.30 น. วิชาคณิตศาสตร์   ระยะเวลาสอบ 120 นาที

เวลา 14.30 – 16.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

 

วันอาทิตย์ ที่ 27 กมภาพันธ์ 2565

เวลา 08.30 – 10.30 น. วิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 120 นาที

เวลา 11.30 – 13.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

 

การประกาศผล

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ประกาศผล วันที่ 24 มีนาคม 2565

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 ประกาศผล วันที่ 25 มีนาคม 2565

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ประกาศผล วันที่ 28 มีนาคม 2565

 

*ด้วยสถานการณ์โควิค กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ประกาศผล ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ประกาศผล วันที่ 26 เมษายน 2564

 

ปฏิทิน

GAT-PAT

⇒วันเปิดรับสมัคร : ;วันที่ 15-28 ธันวาคม 2565

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ : รอประกาศ

⇒วันสอบ GAT-PAT : วันที่ 10-13 มีนาคม 2565

⇒วันประกาศผลสอบ : วันที่ 18 เมษายน 2565

 

ตารางสอบ GAT-PAT

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เวลา 08.30-11.30 น. สอบ ความถนัดทั่วไป GAT

เวลา 13.00-16.00 น. สอบ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1

 

วันที่ 13 มีนาคม 2564

เวลา 08.30-11.30 น. สอบ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2

เวลา 13.00-16.00 น. สอบ ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT5

 

วันที่ 14 มีนาคม 2564

เวลา 08.30-11.30 น. สอบ ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ PAT3

เวลา 13.00-16.00 น. สอบ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4

 

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เวลา 08.30-11.30 น. สอบ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT6

เวลา 13.00-16.00 น. สอบ ความถนัดทางภาษา  PAT7.1-7.7

 

กำหนดการ วิชาสามัญ  ปีการศึกษา2565

วิชาสามัญ

⇒วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 15-28 ธันวาคม 2565

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ : รอประกาศ

⇒วันสอบ วิชาสามัญ  : วันที่ 19-20 มีนาคม 2565

⇒วันประกาศผลสอบ : วันที่ 20 เมษายน 2565

 

ตารางสอบ วิชาสามัญ

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาชีววิทยา

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบฟิสิกส์ ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบภาษาไทย

เวลา 15.30 – 17.00 น. สอบสังคมศึกษา

 

วันที่ 20 มีนาคม  2564

เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (เพิ่มเติม) ,คณฺตศาสตร์2

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบเคมี

 

มหาวิทยาลัยมีจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม

⇒วันเปิดรับสมัคร : ตามมหาวิทยาลัยประก่าศ

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ : ตามมหาวิทยาลัยประก่าศ

⇒วันสอบ วิชาสามัญ  : วันที่ 24-31 มีนาคม 2565

⇒วันประกาศผลสอบ : มหาวิทยาลัยกำหนด

 

องค์ประกอบคะแนนGPAX O-NET GAT/PAT ที่ใช้ใน TCAS รอบที่ 3 Admissions2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

36 comments

 1. บุษราภรณ์

  ขออนุญาตสอบถาม กรณีเด็กซิ่ว ต้องสอบโอเน็ตใหม่ เฉพาะ วิทย์กับคณิต หรือ สามารถ สอบได้ทุกวิชาของโอเน็ตคะ เพราะบางวิชา คะแนนไม่ค่อยดี ขอบคุณค่ะ

 2. กำหนดการปีนี้เด็กซิ่วต้องลาออกก่อนรึเปล่าครับถึงจะสมัครได้

  • เด็กซิ่ว ปี1 ไม่ต้องลาออกง่า ยกเว้น ลงทะเบียนปี 2 ก็แล้วแต่มหาลัยกำหนดแล้วนะ

   • ณัฏฐนันท์ เอมะรักษ์

    สอบถามค่ะเด็กซิ่ว คณะสถาปัตมหาลัยของรัฐแห่งหนึ่งเรียนปี1อยู่ค่ะแต่อยากซิ่วเข้าสถาปัตมหาลัยของรัฐที่อื่นได้หรือไม่ค่ะ

 3. เด็กซิ่วจะสามารถสมัครรอบไหนได้บ้าง คะแนน gat pat ใช้ของเดิมได้มั้ยคะ

 4. เด็กปี2 (Tcas62) ถ้าจะซิ่วไป Tcas64 ต้องลาออกก่อนมั้ยครับ

 5. หนูจบม.6หนูไม่ได้เรียนต่อ1ปี ปีต่อมาหนูอยากไปสมัครสอบรอบโคต้าเรียกเด็กซิ่วไหมค่ะ

 6. แล้วคนที่จบม.6แล้วดรอปเรียนไว้ยังไม่ได้เข้ามหาลัยนี่เรียกว่าเด็กซิ่วไหมคะ

 7. รุจิราพร

  ขออนุญาตค่ะ คือเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว1ปี (เด็ก62)แล้วออกคือมีปัญหาทางบ้านค่ะ แล้วอยากกลับมาเรียนต่อต้องลงสมัครสอบใหม่ทั้งหมดเลยหรอคะ โอเน็ต แกทแพท 9สามัญ ประมาณนี้อ่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • ต้องดูก่อนว่า จะเข้าคณะอะไร แล้วใช้คะแนนอะไรบ้างครับ เด็กซิ่วน่าจะประสบการณ์เรื่องนี้จ้า ว่าคณะที่อยากเข้า คณะอะไร ที่ไหน ใช้อะไรบ้าง

 8. เด็กซิ่ว63 จะยื่นแพทย์64 ต้องใช้คะแนน Onet มั้ยคะ

 9. ขออนุญาติคะ
  จบ กศน. จะไปสอบต่อคณะแพทย์ศาสตร์ต้องไปสอบ o-netใหม่รึป่าวคะ

 10. ถ้าติดคณะอื่นรอบ port แล้ว แต่อยากลุ้นหมอรอบ 3 จะทำได้ไหมคะ

 11. ปรึกษานิดหนึ่งค่ะคนรุ่นเก่าไม่ค่อยเข้าใจการศึกษาแบบใหม่คือปี62น้องไม่ได้สอบgat/pat ปี64ลงเรียนมหาลัยใหม่น้องสามารถเข้าเรียนมหาลัยไหนได้บ้างรบกวนช่วยตอบด้วยเห็นน้องบอกว่าport/โควต้า หมดสิทธิแล้วรอสอบพร้อมกันอย่างเดียวรบกวนช่วยตอบด้วยค่ะเป็นผู้ปกครองขอบคุณมากค่ะ

  • น้องสิทธิ์ทุกรอบนะครับ ถ้ามหาวิทยาลัยกำหนดว่ารับก็ คือได้รับ แกทแพท ก็รอสมัครตามวันเวลาที่กำหนดนะครับ แล้วไปยื่นรอบต่างๆ

 12. เด็กปี1ปี63จะซิ่วเป็นเด็ก64 ถ้าจะบาออกได้มั้ยครับ

 13. *ลาออก

 14. เด็กปี1 ปี63จะซิ่วเป็นเด็กปี1ปี64
  ถ้าจะลาออกได้หรือเปล่าครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 15. ผมเป็นเด็กซิ่วปี2อ่ะครับ เเล้วจะเข้าปี64ใหม่อ่ะครับ ผมต้องทำไรบ้างครับ ช่วยแนะนำทีครับ ว่าต้องสอบอะไร เอาอะไรยื่นบ้างครับ
  ปล.ผมอยากจะเขาม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับ ช่วงเเนะนำทีครับ

 16. สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าไม่ได้สมัครสอบ Gat Pat จะสามารถสมัครรอบไหนได้บ้างคะ

 17. รอบโควต้า สามารถยื่นได้กี่ที่คะ สมมติต้องการยื่นมหาลัยเดียวกันแต่ 2 คณะ ทำได้มั้ยคะพ

  • โควตา สมัครกี่มหาวิทยาลัยก็ได้จ้า ขึ้นอยู่กับว่า คุณสมบัติเราจะผ่านไหมนะ มหาลัยเดียวกัน แต่2 คณะได้ไหม แล้วแต่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดว่า ลงได้กี่คณะจ้า

 18. รอบ 3 ค่าสมัครเท่าไหร่ค่ะ กรณีสมัคร 10 อันดับเลย

 19. รอบ 3 ค่าสมัครเท่าไหร่ค่ะ กรณีสมัคร 10 อันดับเลย

 20. พี่คะ คือไม่ได้ไปสอบGATนี่ สามารถตามสอบได้ไม๊คะ ถ้าไม่สอบจะเป็นไรไม๊คะต้องดรอปปีนึงเลยรึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

 21. วิจิตรา จงเสรีสกุล

  ทำไมหนูถึงจะกดเข้าไปดูผลสอบวิชาสามัญไม่ได้คะ กดเข้าไปแล้วมันขึ้นว่ากรุณาเลือกสถานที่สอบ

 22. สอบถามการรับสมัครรอบ 4 มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 23. ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีว่าหนูจบม.6 ตั้งแต่ปี 60 แล้วอยากเรียนมหาลัยปี 64 จะสามารถสมัครเรียนได้มั้ยคะ แต่ไม่ได้สอบ gat pat และ 9 วิชาสามัญค่ะ หรือต้องไปสอบแกทแพทแล้วรอเรียนปีหน้าคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0