Breaking News

กำหนดการ TCAS66 ปีการศึกษา2566

มาแล้วจ้า กำหนดการ TCAS66 ปีการศึกษา2566 โดยกำหนดการปีนี้สำหรับน้องที่อยู่ม.6 และเทียบเท่า ปี66 มาไวกว่าที่คิดไว้มากเลย

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการ TCAS66 ปีการศึกษา2566

 

 

ลงทะเบียนในระบบ mytcas : รอประกาศ

*เด็กซิ่วที่เคยสมัครทะเบียน mytcas แล้ว ไม่ต้องลงนะจ้า รอประกาศเป็นทางการอีกที

 

ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ยกเลิกการสอบ GAT เป็น TGAT  ยกเลิก PAT1 และ PAT2

 

*ทปอ ขอความร่วมมือ ให้มหาวิทยาลัยประกาศเดือนตุลาคม 2565 นี้ให้ได้

 

TCAS66 รอบ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผล : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
 • สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ 6 พฤษภาคม 2566
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

TCAS66 รอบ 2 โควตา 

*GPAX ใช้ 5 เทอม หรือ 6 เทอม และคะแนนสอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ประกาศรับสมัคร : ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผล : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

TCAS66 รอบที่3 แอดมิชชั่น

*ใช้ GPAX 6 เทอม กสพท และคะแนนสอบอื่นๆ อยู่ในรอบนี้นะ

*สมัคร ได้  อันดับ

 • ประกาศรับสมัคร : วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2566 ปรับเป็น วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ปรับเป็น วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิ์ : **วันที่ 27 พฤษภาคม 2566**

**เฉพาะผุ้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

TCAS66 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

 • มหาวิทยาลัยกำหนด  : วันที่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2566 ปรับเป็น วันที่ 28 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผล : คร้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2566 
 • ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 8-9 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2566 ปรับเป็น วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

 

ค่าใช้จ่ายในระบบ TCAS66

⇒TCAS6 รอบที่ 1 2 และ 4 ตามมหาวิทยาลัยกำหนด

⇒TCAS66 รอบ3

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

ปฏิทิน O-NET   ไม่บังคับให้สอบ ไม่ใช้ในระบบ TCAS

*พี่แอดมินแนะนำให้สอบนะ ถ้าตอนนั้นว่าง เปรียบเสมือนน้องได้ Pre-test ก่อนสอบวิชาสามัญ

ปฏิทิน ทุกระดับชั้น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

*ด้วยสถานการณ์โควิค กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ประกาศผล ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ประกาศผล รอประกาศ

 

ปฏิทิน

TGAT-TPAT

⇒วันเปิดรับสมัคร  กสพท  : ช่วงเดือนกันยายน 2565

⇒วันเปิดรับสมัคร TGAT TPAT  : วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565

⇒วันเปิดรับสมัคร TGAT TPAT เพิ่มเติม กรณีสนามสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  : วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2565

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ : วันที่ 24 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2565

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ กสพท : เดือนพฤศจิกายน 2565

⇒วันสอบ TGAT-TPAT : วันที่ 10 11 12 17 ธันวาคม 2565

⇒วันประกาศผลสอบ : รอประกาศ

 

ตารางสอบ TGAT-TPAT

วันที่ 10 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. สอบ ความถนัดทั่วไป TGAT ทั้งสามส่วน

เวลา 13.00-16.00 น. สอบ TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. สอบ TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

เวลา 13.00-16.00 น. สอบ TPAT 2ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. สอบ TPAT 4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2565

เวลา 08.30-12.30 น. สอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะกสพท

 

กำหนดการ A-Level วิชาสามัญ  ปีการศึกษา2566

วิชาสามัญ A-Level วิชาสามัญ

⇒วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2565

⇒วันสอบ A-Level วิชาสามัญ  : วันที่ 18-20 มีนาคม 2565

⇒วันประกาศผลสอบ : รอประกาศ

 

ตารางสอบ A-Level วิชาสามัญ

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาชีววิทยา

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบฟิสิกส์

เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบภาษาไทย

เวลา 15.30 – 17.00 น. สอบสังคมศึกษา

 

วันที่ 19 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (เพิ่มเติม)

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบเคมี

 

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 – 10.00 น. สอบ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 พื้นฐาน

เวลา 11.00 – 12.30 น. สอบวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบวิชา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลี ภาษาสเปน

 

มหาวิทยาลัยมีจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม

⇒วันเปิดรับสมัคร : ตามมหาวิทยาลัยประก่าศ

⇒วันประกาศที่นั่งสอบ : ตามมหาวิทยาลัยประก่าศ

⇒วันสอบ  : ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2565

⇒วันประกาศผลสอบ : มหาวิทยาลัยกำหนด

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *