สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลราม …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ …

Read More »

รอบที่1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรั …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรั …

Read More »