มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รับตรง65 ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

TCAS65 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครน …

Read More »

ครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร …

Read More »

TCAS65 รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มทยอยประก …

Read More »

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช รอบ2 โควตา 64) ประกาศรับส …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ …

Read More »

TCAS63 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TC …

Read More »

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (แอดมิชชั่น2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบ …

Read More »