มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รับตรง65 ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัค …

Read More »

TCAS65 ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก คุณ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

TCAS65 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครน …

Read More »

ครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร …

Read More »