มหาวิทยาลัยไม่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPATและA-Level

รวมข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT TPATและA-Level เพื่อใหน้องๆได้สานฝันต่อไปได้ สู้ๆนะจ้า  อย่าเพิ่งทิ้งความฝัน

รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนัก …

Read More »

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2566

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน ปีการศึกษา2 …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรั …

Read More »

รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรับสมั …

Read More »

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รอบ1พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ประกาศรับสมัครนักศึก …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนั …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ …

Read More »