มหาวิทยาลัยไม่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPATและA-Level

รวมข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT TPATและA-Level เพื่อใหน้องๆได้สานฝันต่อไปได้ สู้ๆนะจ้า  อย่าเพิ่งทิ้งความฝัน

ทุนเรียนฟรี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ราชวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประกาศร …

Read More »

รอบเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัคร รอบเพิ่มเ …

Read More »

รอบ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครน …

Read More »

ทุนเรียนฟรี ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสม …

Read More »

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รับตรง66 รอบรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

รอบ2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสม …

Read More »

ทุนเรียนต่อ ผู้ช่วยพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศรับส …

Read More »

รอบ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสม …

Read More »