Breaking News

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัครแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

 

*ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS

 

รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน

เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 14 ตุลาคม 2565

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน

 

รอบ 2 โควตา 

เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 – 16 ธันวาคม 2565

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนจากโควตาพื้นที่พิเศษ เครือข่ายโครงการพิเศษ หรือนักเรียนทั่วไปมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ทุกสาขาสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

 

รอบ 3 Direct Admission1

เปิดรับสมัคร : วันที่ 17 มกราคม 2566 – 10 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : วันที่ 17 มกราคม 2566 – 5 มีนาคม 2566

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนทั่วไปมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ทุกสาขาสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

รอบ4 Direct Admission1

เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2566

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนทั่วไปมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ทุกสาขาสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ 

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ดนตรีศึกษา การสอนภาษาจีน นิเทศาสตร์ดิจิทัล การจัดการรัฐและการปกครองท้องถิ่น ดนตรีสร้างสรรค์ นาฏศิลป์ศึกษา ศิลปศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมไฟฟ้า จุลชีววิทยา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมการจัดการ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และการัจดการเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการ

 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชา การบัญชี การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน การตลาด (ดิจิทัลมาร์เกตติง อิเวนต์มาร์เกตติง) ธุรกิจและอาชีวศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *