Breaking News

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายละเอียด การรับสมัคร TCAS รอบ2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-17 มีนาคม 2565

ชำระค่าสมัคร : วันที่  1-17 มีนาคม 2566

อัพโหลดไฟส์เอกสาร : วันที่  1-20 มีนาคม 2566

สอบ TPAT1 : วันที่ 17 ธันวาคม 2566

สอบ A-Level วิชาสามัญ : วันที่ 18-19 มีนาคม 2566

เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 : วันที่ 27 เมษายน 2566

ตรวจร่างกายและสุุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29-30 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จากระบบกสพท 65 ที่นั่ง รับตรงร่วมกับวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  30 ที่นั่ง ไม่เกี่ยวกับแพทย์ชนบท

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.สระบุรี จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.สุราษฏร์ธานี จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.พุทธโสธร จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

รวมทั้งหมด 105 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายต้องมีภูมิสำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ประกอบด้วย

 

จังหวัดที่รับสมัครในพื้นทีภาคกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิคโรงพยาบาลสระบุรี) ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดที่รับสมัครในพื้นที่ภาคตะวันออก  (ศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.พุทธโสธร) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดที่รับสมัครในพื้นที่ภาคใต้ (ศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.พุทธโสธร ) ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง

 

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในจังหวัดที่กำหนด อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัคร หน้าที่ 5

*อื่นๆ อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่1

A-Level วิชาสามัญ 70 % จัดโดยสทศ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) 40 % คณิตศาสตร์ 1 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %

วิชาเฉพาะ TPAT1 จัดสอบโดยกสพท 30 %

 

รอบที่2

คะแนนรวมรอบที่1 90 % สอบสัมภาษณ์ 10 %

ตรวจร่ายกายและสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพจิต และอื่นๆ ผ่าน/ตก

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

อัพโหลดไฟส์ เอกสารสมัครเรียงตามหน้าตังต่อไปนี้

หน้าที่1 สำเนาใบระเบียบการแสดงผลการเรียน

หน้าที่2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

หน้าที่3 สำเนาบัตรประจำตัวของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง

หน้าที่4 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิสำเนา

หน้าที่5 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิสำเนา ของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย

หน้าที่6 สำเนาใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

หน้าที่7 สำเนาใบรับรองการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล

หน้าที่8 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี

 

6.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *